MoEvaX.png

Indddragelse af borgerens eller patientens egen vurdering af helbred og trivsel forbedrer dialogen og hjælper til at fokusesre på den enkeltes bekymringer og behov.

Det sker for at understøtte frontpersonalet med data i den enkelte borgers forløb og på aggregeret niveau til brug for såvel kvalitetsudvikling som forskning.

 

Du kan læse om MoEva-monitorering og -evaluering  i denne brugermanual.

 

Ønsker du at benytte MoEva i din kommune eller regionsenhed, kan du læse meget mere om samarbejdsaftaler nedenfor:

Samarbejdsaftale for MoEva 2.0

Principstruktur for MoEva 2.0 - system og anvendelse

Økonomimodel for MoEva 2.0

 

MoEva-partnerskabet