Billede af fotos og ord fra en workshop om MoEva

Inddragelse af borgerens eller patientens egen vurdering af helbred og trivsel forbedrer dialogen og hjælper til at fokusere på den enkeltes bekymringer og behov.

Det sker for at understøtte frontpersonalet med data i den enkelte borgers forløb og på aggregeret niveau til brug for såvel kvalitetsudvikling som forskning.

 

Du kan læse om MoEva-monitorering og -evaluering  i denne folder.

 

Ønsker du at benytte MoEva i din kommune eller regionsenhed, kan du få nærmere information om fx. samarbejdsaftale for MoEva, økonomimodel eller andre spørgsmål ved at kontakte Hanne Søndergaard på mail: hannsn@rm.dk.

 

 

MoEva-partnerskabet

Herning Kommunes logo Ikast-Brande Kommunes logo Lemvig Kommunes logo
     
Norddjurs Kommunes logo Ringkøbing Skjern Kommunes logo Skanderborg Kommunes logo
     
Vejle Kommunes logo