Patientsikkerhed er vigtigt. Vi ved, at der sker fejl og utilsigtede hændelser for patienter på hospitalerne.

Derfor er der mange indsatser på hospitaler for at gøre patientsikkerheden så god som mulig.

Forskning viser, at kulturen på arbejdspladsen er vigtig for patientsikkerheden. Derfor kan en forbedring af patientsikkerhedskulturen være væsentlig for at forbedre patientsikkerheden.

Kultur kan dog være en svær størrelse at få hånd om. For hvordan finder man ud af, om der er en god patientsikkerhedskultur på en arbejdsplads? Og hvordan fastslår man, om patientsikkerhedskulturen bliver forbedret eller forværret?

Et godt svar på disse spørgsmål er, at man kan måle medarbejdernes vurdering af patientsikkerhedskulturen på arbejdspladsen.

Det kan bl.a. gøres med spørgeskemaet Safety Attitudes Questionnaire (SAQ-DK), som er det eneste validerede* redskab til måling af patientsikkerhedskultur på dansk.

Ved at klikke på undersiderne ude til venstre kan du se, hvad SAQ-DK indeholder, hvornår og hvordan det kan være relevant at anvende, og hvordan I kan komme i gang.

 

* En videnskabelig artikel om den danske validering kan findes her:

Kristensen S, Sabroe S, Bartels P, Mainz J, Christensen KB. Adaption and Validation of the Safety. Attitude Questionnaire for the Danish hospital setting. Clinical Epidemiology 2015;7:149-60.

Artiklen er tilgængelig fra DOI.