Undersøgelser af patienttilfredshed på regionens hospitaler fra 1999-2006 er gennemført for fire forskellige typer af patienter; indlagte, ambulante, dagmedicinske og dagkirurgiske patienter. I koncepthæftet finder du mere om undersøgelsernes design.

Undersøgelsens koncept er ligeledes anvendt på Sahlgrenska Universitetsjukhuset. Læs mere her