Fremtidens Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) understøtter arbejdet med at udvikle kvaliteten i den enkelte afdeling ved løbende at indsamle data, levere månedlige resultater og mulighed for lokale spørgsmål.

LUP er under udvikling. Konceptet bliver derfor gradvist ændret frem mod 2022. I Fremtidens LUP får afdelingerne, udover den årlige status, hver måned tidstro data til kvalitetsarbejdet. I LUP gennemføres der pilotundersøgelser i 2020-2021 på løbende målinger.

Pilotprojekt med løbende målinger og månedlig afrapportering

Fremtidens LUP giver tidstro data om den patientoplevede kvalitet, så data kan bruges i kvalitetsarbejdet året rundt. Mellem LUP 2020 og LUP 2021 gennemfører KOPA en pilotundersøgelse på løbende målinger for LUP Somatik, LUP Akutmodtagelsen og LUP Fødende. Alle hospitaler og afdelinger i Region Midtjylland, som deltager i den ordinære LUP Somatik, LUP Akutmodtagelsen og LUP Fødende 2020 deltager også i de løbende målinger fra november 2020. DEFACTUM analysere og distribuere resultaterne fra pilotundersøgelsen i Region Midtjylland, og afdelingerne får hver måned tidstro data på afsnitsniveau.

En kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål

LUP vil i fremtiden indeholde færre spørgsmål. Fremtidens LUP vil bestå af en kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål. I pilotundersøgelsen er der som noget nyt en række regionale spørgsmål, og afdelingerne får mulighed for at vælge lokale spørgsmål, der måler på områder, som afdelingen arbejder med at forbedre.

Årlig status på patientoplevelser

Også fremover vil LUP én gang årligt fremstille forskelle og udvikling i patientoplevelser over tid – nationalt og på tværs af regioner og hospitaler.

Gradvis ændring frem mod LUP 2022

Overgangen til Fremtidens LUP vil for LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende foregå gradvist i løbet af de kommende år. Det nye koncept for LUP forventes at være fuldt implementeret i slutningen af 2021. Inden da bliver LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende 2020 og 2021 afviklet som normalt.

Vil du vide mere om Fremtidens LUP?
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent Simone Witzel, tlf.: 4042 7144, mail: simwit@rm.dk.