LUP_Fødende_Blå_med tekst.png

Fremtidens Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) understøtter arbejdet med at udvikle kvaliteten i den enkelte afdeling ved løbende at indsamle data, levere månedlige resultater og mulighed for lokale spørgsmål.

Fra 2022 er LUP på det somatiske område overgået til at være månedlig målinger, hvor afdelingerne, ud over den årlige status, hver måned får tidstro data til kvalitetsarbejdet.

En kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål
LUP indeholder fremover færre spørgsmål. Spørgeskemaet til de månedlige målinger vil bestå af en kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål. Patienterne i LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse får ti nationale spørgsmål. For LUP Fødende er det 13 nationale spørgsmål. De nationale spørgsmål er ens på tværs af regionerne og dækker bl.a. patientinddragelse og tilfredshed med behandlingen.

Afdelingerne har mulighed for selv at vælge en række lokale spørgsmål. Her finder du spørgsmålskataloget og et skema, hvor du kan angive dine ønsker til nye lokale spørgsmål.

Årlig status på patientoplevelser
Også fremover vil LUP én gang årligt fremstille forskelle og udvikling i patientoplevelser over tid – nationalt og på tværs af regioner og hospitaler.

DEFACTUM analyserer og distribuerer resultaterne fra pilotundersøgelsen i Region Midtjylland, og der rapporteres hver måned tidstro data helt ned på afsnitsniveau.

Vil du vide mere om månedlige digitale målinger i LUP?
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent Simone Witzel, tlf.: 4042 7144, mail: simwit@rm.dk.