LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende igen i 2020

I 2019 blev LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende ikke gennemført som normalt pga. opdatering af Landspatientregisteret (LPR). Men i efteråret 2020 gennemføres LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende igen. Her vil LUP Somatik og LUP Fødende følge den normale tidsplan med inklusion i august-oktober, udsendelse af spørgeskemaer i september-december samt udsendelse af resultater i uge 8 og offentliggørelse af resultater i uge 11.

LUP Akutmodtagelse vil fremadrettet følge en ny tidsplan, der medfører, at resultaterne fra LUP Akutmodtagelse bliver tilgængelige samtidig med resultaterne fra de øvrige delundersøgelser af LUP.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på de somatiske sygehuse (LUP Somatik)

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for somatikken (LUP Somatik) bliver gennemført en gang om året
Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Formålet med LUP er at:

 • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
 • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
 • Undersøgelsen omfatter tre patientgrupperne
  • planlagt indlagt
  • akut indlagt
  • ambulante patienter
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden, der sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af DEFACTUM.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og deres pårørende, samt børn, unge og deres forældre, samt patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Læs mere om konceptet for LUP Psykiatri.

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse.

LUP Fødende omfatter nybagte mødre. Læs mere om LUP Fødende.

Simone Witzel
Tlf.: 4042 7144
Mail: simwit@rm.dk