Undersøgelsen omfatter tre patientgrupper, som hvert har eget spørgeskema: