LUP_Fødende_Blå[1].png

LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende gennemføres ikke i 2019

I 2019 blev LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende ikke gennemført som normalt. Årsagen var, at Landspatientregisteret (LPR) foretog en opdatering i starten af 2019. Opdateringen medførte, at vi ikke kan få viden om, hvilke patienter der havde været indlagt eller i ambulant behandling i inklusionsperioden (august, september og oktober), og på hvilke afdelinger og hospitaler de har været indlagt eller i ambulant behandling.

Temarapporterne udkom i uge 8 2020

Hvert år udarbejdes en række temarapporter, der sætter fokus på et relevant emne og giver inspiration til arbejdet med den patientoplevede kvalitet på afdelingerne. Ligesom i normale LUP-år er temarapporterne blevet udsendt til afdelinger, hospitaler og regioner i uge 8 (2020). Læs mere på https://patientoplevelser.dk/lup.