Resultater for Region MidtjyllandLUP_Fødende_Blå[1].png

 

 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året.

Delundersøgelsen LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra landets somatiske sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

I Region Midtjylland har 4.485 planlagt indlagte patienter, 7.087 akut indlagte patienter og 17.135 ambulante patienter besvaret et spørgeskema i undersøgelsen. Patienterne får mulighed for at give en tilbagemelding på en indlæggelse eller et ambulant besøg til det afsnit/afdeling, de har haft kontakt med. Læs pressemeddelse her.

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.

Fra september til december 2018 modtager et udsnit af patienterne et spørgeskema, hvor de bliver spurgt om deres oplevelse af indlæggelsen/besøget på afsnittet. Stikprøven er udtrukket blandt planlagt og akut indlagte patienter fra 1. -31. august, 1.-30. september og 1.-31. oktober og blandt de ambulante patienter fra 18.-31. august, 17.-30. september og 18.-31. oktober i 2018.

Rapporter med patienternes tilbagemelding
DEFACTUM supplerer med rapporter for Region Midtjylland med resultater for henholdsvis planlagt indlagt, akut indlagt og planlagt ambulante patienter i LUP Somatik 2018:

  • Afsnitsrapporter inklusiv diagnoserapportering
  • Samlet overblik over afdelingsresultater for alle patientgrupper

De enkelte års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Den nationale rapport, regions-, sygehus- og afdelingsrapporter udarbejdes af Kompetencecenter for Patientoplevelser og rapporterne er her www.patientoplevelser.dk/lup