Resultater for Region MidtjyllandLUP_Fødende_Blå[1].png

 

 

 

Rapporter med patienternes tilbagemelding
DEFACTUM supplerer med rapporter for Region Midtjylland med resultater for henholdsvis planlagt indlagt, akut indlagt og planlagt ambulante patienter i LUP Somatik 2018:

  • Afsnitsrapporter inklusiv diagnoserapportering
  • Samlet overblik over afdelingsresultater for alle patientgrupper

De enkelte års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Den nationale rapport, regions-, sygehus- og afdelingsrapporter udarbejdes af Kompetencecenter for Patientoplevelser og rapporterne er her www.patientoplevelser.dk/lup

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.