Kommentarsamling Planlagt indlagte Hospitalsenheden Vest

Kommentarsamling Akut indlagte Hospitalsenheden Vest

Kommentarsamling Ambulante Hospitalsenheden Vest


Akutafdelingen 

Samlet overblik

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Akutsengeafsnit ASA Herning

Kommentarsamling Akutafdelingen


Anæstesiologisk Afdeling

Samlet overblik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Plastikkirurgisk Ambulatorium
Kommentarsamling Plastikkirurgisk Dagkirurgi

Kommentarsamling Anæstesiologisk Afdeling


Arbejdsmedicinsk Afdeling

Samlet overblik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Arbejdsmedicinsk Klinik

Kommentarsamling Arbejdsmedicinsk Afdeling


Børneafdeling

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Børne Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Børne Sengeafsnit 2

Kommentarsamling Børneafdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Børne Akutmodtagelse
Kommentarsamling Børne Senge
Kommentarsamling Børne Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Børne Sengeafsnit 2

Kommentarsamling Børneafdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Børne Allergi Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Børne Almenpædiatrisk Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Børne Diabetes Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Børne Endokrinologisk Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Børne Gastroenterologisk Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Børne Neonatal Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Børne Neurologisk Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Børne Urologisk Ambulatorium Herning

Kommentarsamling Børneafdeling


Ernæringsenheden

Samlet overblik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ernæringsenheden Holstebro

Kommentarsamling Ernæringsenheden


Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Gynækologisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Gynækologisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Gynækologisk Ambulatorium
Kommentarsamling Gynækologisk Dagkirurgi

Kommentarsamling Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 

Hjertesygdomme

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Hjerteafsnit HJSA

Kommentarsamling Hjertesygdomme

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Hjerteafsnit HJSA

Kommentarsamling Hjertesygdomme

Ambulante
Afsnitsrapport:


Kommentarsamling  Akut Hjerteklinik
Kommentarsamling Hjerteklinikken Herning
Kommentarsamling Hjerteklinikken Holstebro
Kommentarsamling Hjertelaboratorie

Kommentarsamling Hjertesygdomme

 


Kirurgisk Afdeling

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

 

Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit 1 Herning
Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit 2 Herning

Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit 1 Herning
Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit 2 Herning

Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Kirurgisk Dagkirurgi
Kommentarsamling Kirurgisk Ambulatorium 3 Herning
Kommentarsamling Kirurgisk Endoskopiafsnit
Kommentarsamling Kirurgisk Stomiambulatorium

Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling


Medicinsk Afdeling

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Hjertemedicinsk Sengeafsnit
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Holstebro 2

Kommentarsamling Medicinsk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:


Kommentarsamling Medicinsk Modtager Sengeafsnit
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Herning
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Holstebro 1
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Holstebro 2
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Holstebro 3

Kommentarsamling Medicinsk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Diagnostisk Enhed Herning
Kommentarsamling Dialyseafsnittet
Kommentarsamling Hæmatologisk Dagafsnit
Kommentarsamling Infektionsmedicinsk Ambulatorium
Kommentarsamling Infektionsmedicinsk Dagafsnit Herning
Kommentarsamling Intern Medicinsk Dagafsnit Herning
Kommentarsamling Lungemedicinsk Dagafsnit 1
Kommentarsamling Lungemedicinsk Dagafsnit 2
Kommentarsamling Mave-, Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Mave-, Tarm- og Leversygdomme Dagafsnit Herning
Kommentarsamling Medicinsk Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Medicinsk Endoskopiafsnit
Kommentarsamling Nyremedicinsk Dagafsnit
Kommentarsamling Reumatologisk Ambulatorium

Kommentarsamling Medicinsk Afdeling


Neurologisk Afdeling

Samlet overblik

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Neurologisk Sengeafsnit Holstebro 1
Kommentarsamling Neurologisk Sengeafsnit Holstebro 2a
Kommentarsamling Neurologisk Sengeafsnit Holstebro 2b

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Klinisk Neurofysiologisk Afsnit
Kommentarsamling Neurologisk Ambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Neurolgisk Dagambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Neurologisk Dagklinik/TCI Holstebro
Kommentarsamling Udegående Apopleksi Team Holstebro

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling


Onkologisk Afdeling

Samlet overblik

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Onkologiske Sengeafsnit

Kommentarsamling Onkologiske Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Onkologisk Ambulatorium
Kommentarsamling Paliativ Team

Kommentarsamling Onkologisk Afdeling


Ortopædkirurgisk Afdeling

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Holstebro

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Holstebro

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Albue og skulder Ambulatorium
Kommentarsamling Alloplastik Hofte Ambulatorium
Kommentarsamling Alloplastik Knæ Ambulatorium
Kommentarsamling Fod Ambulatorium
Kommentarsamling Hånd Ambulatorium
Kommentarsamling Idræts Ambulatorium
Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Ambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Dagkirurgi Herning
Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Dagkirurgi Holstebro
Kommentarsamling Sår og Varice Ambulatorium

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling


Urinvejskirurgisk Afdeling

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Ambulatorium
Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Dagkirurgi

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling


Øjenafdelingen

Samlet overblik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Øjen Ambulatorium

Kommentarsamling Øjenafdeling


Øre-Næse-Hals Afdeling, Holstebro

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Sengeafsnit

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Sengeafsnit

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Høreklinik Holstebro
Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Ambulatorium

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Afdeling


Øre-Næse-Hals Afdeling, Viborg

Samlet overblik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Høreklinikken Viborg

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Afdeling, Viborg