Kommentarsamling Planlagt indlagte Hospitalsenheden Horsens

Kommentarsamling Akut indlagte Hospitalsenheden Horsens

Kommentarsamling ambulante Hospitalsenheden Horsens


 

Akutafdelingen

Samlet overblik

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Akut Kirurgisk Sengeafsnit
Kommentarsamling Akut Medicinsk Sengeafsnit
Kommentarsamling Akut Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
Kommentarsamling Akut Sengeafsnit

Kommentarsamling Akutafdelingen

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Akutafdelingens Ambulatorium

Kommentarsamling Akutafdelingen


 

Dialysen

Samlet overblik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Dialyseafdelingen

Kommentarsamling Dialysen


 

Fertilitetsklinikken

Samlet overblik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling IVF-klinikken

Kommentarsamling Fertilitetsklinikken


 

Kirurgisk Afdeling

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit Vest
Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit Øst

Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit Vest
Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit Øst

Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Kirurgisk Ambulatorium
Kommentarsamling Kirurgisk Dagkirurgi


Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling


 

Kvindeafdelingen

Samlet overblik

Planlagt indlagte

Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Gynækologisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Kvindeafdelingen

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Gynækologisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Kvindeafdelingen

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Gynækologisk Ambulatorium Horsens
Kommentarsamling Gynækologisk Ambulatorium Skanderborg
Kommentarsamling Gynækologisk Dagkirurgi

Kommentarsamling Kvindeafdelingen


Livsstilscentret Brædstrup 

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling afsnit Livsstilscentret Brædstrup

Kommentarsamling Livsstilscentret Brædstrup


 

Medicinsk Afdeling

Samlet overblik

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsit M1
Kommentarsamling Sengeafsnit M2 Kardiologisk
Kommentarsamling Sengeafsnit M3

Kommentarsamling Medicinsk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Diabetes Ambulatorium
Kommentarsamling Endokrinologisk Ambulatorium
Kommentarsamling Gastroenterologisk Ambulatorium
Kommentarsamling Geriatrisk Ambulatorium
Kommentarsamling Hjertemedicinsk Ambulatorium
Kommentarsamling Lungemedicinsk Ambulatorium
Kommentarsamling Medicinsk Ambulatorium
Kommentarsamling Medicinsk Endoskopisk Afsnit
Kommentarsamling Reumatologisk Ambulatorium

Kommentarsamling Medicinsk Afdeling


 

Ortopædkirurgisk Afdeling

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Vest

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Vest

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport: 

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Ambulatorium Horsens
Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Dagkirurgi

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling