Kommentarsamling Planlagte indlagte Aarhus Universitetshospital

Kommentarsamling Akut indlagte Aarhus Universitetshospital

Kommentarsamling Ambulante Aarhus Universitetshospital


Afdelingen for Hjertesygdomme

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Akut Sengeafsnit
Kommentarsamling Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Sengeafsnit 2
Kommentarsamling Sengeafsnit 3

Kommentarsamling Afdelingen for Hjertesygdomme

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Akut Sengeafsnit
Kommentarsamling Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Sengeafsnit 2
Kommentarsamling Sengeafsnit 3

Kommentarsamling Afdelingen for Hjertesygdomme

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Klinik GAPH
Kommentarsamling Klinik 1 og 2
Kommentarsamling Klinik Dagafsnit 1
Kommentarsamling Klinik Dagafsnit 2
Kommentarsamling Klinik Forskning
Kommentarsamling Klinik Holter
Kommentarsamling Klinik Tromb

Kommentarsamling Afdelingen for Hjertesygdomme


 

Arbejdsmedicinsk Klinik

Samlet overblik

Kommentarsamling Afsnit

Kommentarsamling Arbejdsmedicinsk Klinik


 

Børn og Unge

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Børn og Unge Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Børn og Unge Sengeafsnit 2
Kommentarsamling Børn og Unge Sengeafsnit 3

Kommentarsamling Børneafdeling A

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Sengeafsnit 2
Kommentarsamling Sengeafsnit 4
Kommentarsamling Nyfødt og Børneintensiv Sengeafsnit 3

Kommentarsamling Børneafdeling A

Ambulante
Afsnitsrapport:


Kommentarsamling Børn og Unge Dagafsnit 1
Kommentarsamling Børn og Unge Dagafsnit 2
Kommentarsamling Børn og Unge Dagsnit 4
Kommentarsamling Børn og Unge Klinik 1
Kommentarsamling Børn og Unge Klinik 2
Kommentarsamling Børn og Unge Klinik 4
Kommentarsamling Nyfødt og Børneintensiv Klinik 3

Kommentarsamling Afdeling Børn og Unge


 

Fælles Akut Afdeling

Samlet overblik

Akut indlagte:

Afsnitsrapport:

Kommentarsamling AKUT 1 Fælles Akut Sengeafsnit
Kommentarsamling AKUT 2 Fælles Akut Sengeafsnit
Kommentarsamling AKUT 3 Fælles Akut Sengeafsnit

Kommentarsamling Fælles Akut Afdeling


 

Ældresygdomme

Samlet overblik

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Sengeafsnit 2

Kommentarsamling Ældresygdomme

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Apopleksi Team
Kommentarsamling Akut Team Ældresygdomme
Kommentarsamling Faldklinikken
Kommentarsamling Onkologisk Team
Kommentarsamling Ortopædisk Team
Kommentarsamling Tidlig Opfølgnings Team
Kommentarsamling Udredningsklinik Ældresygdomme

Kommentarsamling Ældresygdomme


 

Hjerte-Lunge-Karkirurgi

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Hjertekirurgisk Afsnit
Kommentarsamling Karkirurgisk Afsnit
Kommentarsamling Lungekirurgisk Afsnit

Kommentarsamling Hjerte-Lunge-Karkirurgi

Akut indlagte

Kommentarsamling Hjertekirurgisk Afsnit
Kommentarsamling Karkirurgisk Afsnit
Kommentarsamling Lungekirurgisk Afsnit

Kommentarsamling Hjerte-Lunge-Karkirurgi

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Hjerteklinikken
Kommentarsamling Karklinikken
Kommentarsamling Lungeklinikken

Kommentarsamling Afdeling Hjerte-Lunge-Karkirurgi


 

Hud- og Kønssygdomme

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling S1 Sengeafsnit

Kommentarsamling Hud- og Kønssygdomme

Akut indlagte:

Kommentarsamling S1 Sengeafsnit

Kommentarsamling Hud- og Kønssygdomme

Ambulante

Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Laser Ambulatorium
Kommentarsamling S2 Dagklinik
Kommentarsamling Sår Ambulatorium

Kommentarsamling Hud- og Kønssygdomme


 

Hæmatologisk Afdeling R

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit R7
Kommentarsamling Sengeafsnit R70
Kommentarsamling Sengeafsnit R170

Kommentarsamling Hæmatologisk Afdeling R

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit R7
Kommentarsamling Sengeafsnit R70
Kommentarsamling Sengeafsnit R170

Kommentarsamling Hæmatologisk Afdeling R

Ambulante: 
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling R220AMB Hæmatologisk Ambulatorium
Kommentarsamling R7AMB Hæmatologisk Allogen Ambulatorium
Kommentarsamling RAMB Hæmatologisk Ambulatorium

Kommentarsamling Hæmatologisk Afdeling R


 

Infektionssygdomme

Samlet overblik

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Infektionsklinikken

Kommentarsamling Afdelng Infektionssygdomme


 

Klinisk Genetisk Afdeling KGA

Samlet overblik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ambulatorium

Kommentarsamling Klinisk Genetisk Afdeling KGA


 

Kræftafdelingen

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit 1 
Kommentarsamling Sengeafsnit 2 

Kommentarsamling Kræftafdelingen

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Sengeafsnit 2

Kommentarsamling Kræftafdelingen

Ambulante: 
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Klinik A
Kommentarsamling Klinik B
Kommentarsamling Klinik C
Kommentarsamling Klinik D

Enhed for lindrende behandling
Stråleklinik 1
Stråleklinik 2
Stråleklinik Herning

Kommentarsamling Kræftafdelingen


 

Kvindesygdomme og Fødsler

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Afsnit for Kvindesygdomme

Kommentarsamling Kvindesygdomme og Fødsler

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Afsnit for Kvindesygdomme

Kommentarsamling Kvindesygdomme og Fødsler

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Akutklinikken for Kvindesygdomme
Kommentarsamling Dagkirurgi for Kvindesygdomme
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (onko)
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (endo)
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (metro)
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (uro)
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (vulva)

Kommentarsamling Kvindesygdomme og Fødsler


 

Lungemedicinsk Afdeling LUB

Samlet overblik

Planlagt indlagte

Kommentarsamling LUB 6 Sengeafsnit

Kommentarsamling Lungemedicinsk Afdeling LUB

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling LUB 6 Sengeafsnit

Kommentarsamling Lungemedicinsk Afdeling LUB

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Allergiklinikken
Kommentarsamling B5 Ambulatoriet
Kommentarsamling Lungeambulatoriet (LUAM)
Kommentarsamling Lungecancerambulatoriet (LUCA)
Kommentarsamling Lungeforskningsafsnittet
Kommentarsamling Lungeklinikken
Kommentarsamling Lungemedicinsk Team

Kommentarsamling Lungemedicinsk Afdeling LUB


 

Mave- og Tarmkirurgi

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit L1
Kommentarsamling Sengeafsnit P280

Kommentarsamling Mave- og Tarmkirurgi

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

 Kommentarsamling Sengeafsnit L1

Kommentarsamling Sengeafsnit P280

Kommentarsamling Mave- og Tarmkirurgi

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Endoskopi
Kommentarsamling Dagkirurgi Mave og Tarmkirurgi
Kommentarsamling Kirugisk Dagafsnit
Kommentarsamling Kirurgiske Dagpatienter
Kommentarsamling L-Klinik
Kommentarsamling P-Klinik
Kommentarsamling Motilitetsklinik
Kommentarsamling Stomiklinik

Kommentarsamling Mave- og Tarmkirurgi


 

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling MEA 1 Nørrebrogade

Kommentarsamling Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling MEA 1 Nørrebrogade
Kommentarsamling MEA 2 Tage-Hansens Gade

Kommentarsamling Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Diagnostisk Ambulatorium
Kommentarsamling KFS Klinik for Stofskiftesygdomme
Kommentarsamling MEA Ambulatorium NBG
Kommentarsamling MEA Ambulatorium THG
Kommentarsamling Osteoporoseklinikken

Kommentarsamling Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA


 

Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ambulatorium og Dagafsnit
Kommentarsamling LAB

Kommentarsamling Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V


 

Neurokirurgisk Afdeling NK

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling NSA5
Kommentarsamling NSA6

Kommentarsamling Neurokirurgisk Afdeling NK

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling NSA5
Kommentarsamling NSA6
Kommentarsamling NSAOBS

Kommentarsamling Neurokirurgisk Afdeling NK

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ambulatorium NK

Kommentarsamling Neurokirurgisk Afdeling NK


 

Neurologisk Afdeling F

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling F1 Neurologisk Sengeafsnit
Kommentarsamling Video Eeg Sengeafsnit

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling F

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling F1 Neurologisk Sengeafsnit
Kommentarsamling F2 Sengeafsnit Apopleksi

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling F

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ambulatorium F
Kommentarsamling Demensklinik Neurologisk Ambulatorium
Kommentarsamling Neurologisk Dagklinik F
Kommentarsamling Skleroseklinik
Kommentarsamling Smerte- og Hovedpineklinikken

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling F


 

Nyresygdomme

Samlet overblik

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Nyresygdomme

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Dialyseklinikken
Kommentarsamling Klinik for Dialyseadgange
Kommentarsamling Blodtrykscentret
Kommentarsamling Nyremedicinsk Dagklinik
Kommentarsamling Nyremedicinsk Klinik 1
Kommentarsamling Nyremedicinsk Klinik 2

Kommentarsamling Nyremedicinsk Afdeling F


 

 

Operation og Intensiv Øst

Samlet overblik

Planlagt indlagte:

Kommentarsamling Respirationscenter Vest

Kommentarsamling Operation og Intensiv Øst

Ambulante
Afsnitsrapport:


Kommentarsamling Operation og Intensiv Øst

Kommentarsamling Respirationscenter Vest


 

Ortopædkirurgisk Afdeling E

Samlet overblik

Planlagt indlagte

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling E

Akut indlagte

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling E

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling E-Dagkirurgi THG
Kommentarsamling Børn Dagkirurgi NBG
Kommentarsamling Børneambulatorium
Kommentarsamling Fod Dagkirurgi NBG
Kommentarsamling Fod Ambulatorium
Kommentarsamling Hofteambulatorium
Kommentarsamling Hånd Dagkirurgi THG
Kommentarsamling Håndambulatorium
Kommentarsamling Idræt Dagkirurgi THG
Kommentarsamling Idrætsambulatorium
Kommentarsamling Knæ Ambulatorium
Kommentarsamling Ryg Ambulatorium
Kommentarsamling Skulder Dagkirurgi THG
Kommentarsamling Skulderambulatorium
Kommentarsamling Traume Dagkirurgi NBG
Kommentarsamling Traumeambulatorium
Kommentarsamling Tumor Dagkirurgi NBG
Kommentarsamling Tumorambulatorium

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling E


 

Plastik- og Brystkirurgi

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Brystkirurgisk Sengeafsnit
Kommentarsamling Plastikkirurgisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Plastik- og Brystkirurgi

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Brystklinik

Kommentarsamling Dagkirurgisk Brystkirurgi
Kommentarsamling Plastikkirurgi Ambulatorium
Kommentarsamling Plastikkirurgisk Dagkirurgi Z

Kommentarsamling Plastik- og Brystkirurgi


 

Respirationscenter Vest 

Planlagt indlagte

Kommentarsamling afsnit Respirationscenter Vest

Kommentarsamling afdeling Respirationscenter Vest

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Respirationscenter Vest Ambulatorium

Kommentarsamling Respirationscenter Vest


 

Reumatologisk Afdeling U

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Reumatologisk Afdeling U

Akut indlagte

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Reumatologisk Afdeling U

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ambulatorium

Kommentarsamling Reumatologisk Afdeling U


 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit 

Kommentarsamling Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ambulatorium (kæbekir)
Kommentarsamling Ambulatorium (orto)
Kommentarsamling Ambulatorium (viden)
Kommentarsamling Dagkirurgisk

Kommentarsamling Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O


Urinvejskirurgi

Samlet overblik

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling K

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Urinvejskirurgi

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ambulatorium 
Kommentarsamling Center for Vandladningsforstyrrelser
Kommentarsamling Dagkirurgi
Kommentarsamling Modtagelse
Kommentarsamling RRA Klinik

Kommentarsamling Urinvejskirurgi


 

Øjenafdeling J

Samlet overblik

Planlagt indlagte

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Øjenafdeling J

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Dagkirurgi Ambulant JN
Kommentarsamling Dagkirurgi Ambulant
Kommentarsamling JAMB Ambulatorium

Kommentarsamling Øjenafdeling J


Øre-, Næse-, Halsafdeling H

Samlet overblik

Planlagt indlagte

Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Øre-, Næse, Halsafdeling H

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Øre-, Næse, Halsafdeling H

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ambulatorium
Kommentarsamling Audiologisk Klinik Peter Sabroes Gade
Kommentarsamling Audiologisk Lokalklinik Horsens
Kommentarsamling Audiologisk Lokalklinik PP Ørumsgade
Kommentarsamling Audiologisk Lokalklinik Randers

Kommentarsamling Øre-, Næse, Halsafdeling H