Akutafdelingen

Diagnoserapporter

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Akutsengeafsnit ASA Herning

Kommentarsamling Akutafdelingen


Anæstesiologisk Afdeling

Diagnoserapporter

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Plastikkirurgisk Ambulatorium
Kommentarsamling Plastikkirurgisk Dagkirurgi

Kommentarsamling Anæstesiologisk Afdeling


Arbejdsmedicinsk Afdeling

Diagnoserapporter

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Arbejdsmedicinsk Klinik

Kommentarsamling Arbejdsmedicinsk Afdeling


Børneafdeling

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Børne Sengeafsnit 2

Kommentarsamling Børneafdeling

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Børne Akutmodtagelse
Kommentarsamling Børne Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Børne Sengeafsnit 2

Kommentarsamling Børneafdeling

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Børneafdeling


Ernæringsenheden

Diagnoserapporter

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ernæringsenheden Holstebro

Kommentarsamling Ernæringsenheden


Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Gynækologisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Gynækologisk Ambulatorium
Kommentarsamling Gynækologisk Dagkirurgi

Kommentarsamling Gynækologisk Obstetrisk Afdeling


Kirurgisk Afdeling

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit 1 Herning
Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit 2 Herning

Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit 1 Herning
Kommentarsamling Kirurgisk Sengeafsnit 2 Herning

Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Kirurgisk Dagkirurgi
Kommentarsamling Kirurgisk Ambulatorium 3 Herning
Kommentarsamling Kirurgisk Endoskopiafsnit
Kommentarsamling Kirurgisk Stomiambulatorium

Kommentarsamling Kirurgisk Afdeling


Medicinsk Afdeling

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Hjertemedicinsk Sengeafsnit
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Holstebro 2

Kommentarsamling Medicinsk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Hjertemedicinsk Sengeafsnit
Kommentarsamling Medicinsk Modtager Sengeafsnit
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Herning
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Holstebro 1
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Holstebro 2
Kommentarsamling Medicinsk Sengeafsnit Holstebro 3

Kommentarsamling Medicinsk Afdeling

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Diagnostisk Enhed Herning
Kommentarsamling Dialyseafsnittet
Kommentarsamling Hjertemedicinsk Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Hjertemedicinsk Ambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Hjertemedicinsk Ambulatorium KAG
Kommentarsamling Hæmatologisk Dagafsnit
Kommentarsamling Infektionsmedicinsk Ambulatorium
Kommentarsamling Lungemedicinsk Dagafsnit 1
Kommentarsamling Lungemedicinsk Dagafsnit 2
Kommentarsamling Mave-, Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Medicinsk Ambulatorium Herning
Kommentarsamling Medicinsk Ambulatorium Ringkøbing
Kommentarsamling Medicinsk Endoskopiafsnit
Kommentarsamling Nyremedicinsk Dagafsnit
Kommentarsamling Reumatologisk Ambulatorium

Kommentarsamling Medicinsk Afdeling


Neurologisk Afdeling

Diagnoserapporter

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Neurologisk Sengeafsnit Holstebro 1
Kommentarsamling Neurologisk Sengeafsnit Holstebro 2a

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Klinisk Neurofysiologisk Afsnit
Kommentarsamling Neurologisk Ambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Neurolgisk Dagambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Neurologisk Dagklinik/TCI Holstebro

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling


Onkologisk Afdeling

Diagnoserapporter

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Onkologiske Sengeafsnit

Kommentarsamling Onkologiske Afdeling

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Onkologisk Ambulatorium
Kommentarsamling Paliativ Team

Kommentarsamling Onkologisk Afdeling


Ortopædkirurgisk Afdeling

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Holstebro

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Holstebro

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Alloplastik Hofte Ambulatorium
Kommentarsamling Alloplastik Knæ Ambulatorium
Kommentarsamling Fod Ambulatorium
Kommentarsamling Hånd Ambulatorium
Kommentarsamling Idræts Ambulatorium
Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Ambulatorium Holstebro
Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Dagkirurgi Herning
Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Dagkirurgi Holstebro

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling


Urinvejskirurgisk Afdeling

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Ambulatorium
Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Dagkirurgi

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling


Øjenafdelingen

Diagnoserapporter

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Øjen Ambulatorium

Kommentarsamling Øjenafdeling


Øre-Næse-Hals Afdeling

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Sengeafsnit

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Afdeling

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Sengeafsnit

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Afdeling

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Høreklinik Holstebro
Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Ambulatorium

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Afdeling


Øre-Næse-Hals Afdeling, Viborg

Diagnoserapporter

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Høreklinikken Viborg

Kommentarsamling Øre-Næse-Hals Afdeling, Viborg