Afdelingen for Hjertesygdomme

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Sengeafsnit 2
Kommentarsamling Sengeafsnit 3

Kommentarsamling Afdelingen for Hjertesygdomme

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Akut Hjerteafsnit
Kommentarsamling Sengeafsnit 1
Kommentarsamling Sengeafsnit 2
Kommentarsamling Sengeafsnit 3

Kommentarsamling Afdelingen for Hjertesygdomme

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Klinik 1 og 2
Kommentarsamling Klinik Holter
Kommentarsamling Klinik, Dagsnit 1

Kommentarsamling Afdelingen for Hjertesygdomme


Arbejdsmedicinsk Klinik

Diagnoserapporter

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Afsnit

Kommentarsamling Arbejdsmedicinsk Klinik


Børneafdeling A

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling A10
Kommentarsamling A40

Kommentarsamling Børneafdeling A

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit A10
Kommentarsamling Sengeafsnit A30
Kommentarsamling Sengeafsnit A40

Kommentarsamling Børneafdeling A

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling A10 Ambulatorium
Kommentarsamling A20 Ambulatorium
Kommentarsamling A40 Ambulatorium
Kommentarsamling Dagafsnit A40

Kommentarsamling Børneafdeling A


Geriatrisk Afdeling G

Diagnoserapporter

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit G1
Kommentarsamling Sengeafsnit G2

Kommentarsamling Geriatrisk Afdeling G

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulant Apopleksiafsnit
Kommentarsamling Faldklinik Udredning
Kommentarsamling Geriatrisk Ortopædisk Team
Kommentarsamling Tidlig Opfølgnings Team

Kommentarsamling Geriatrisk Afdeling G


Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling T2 Sengeafsnit
Kommentarsamling T3 Sengeafsnit
Kommentarsamling T4 Sengeafsnit

Kommentarsamling Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling T3 Sengeafsnit
Kommentarsamling T4 Sengeafsnit

Kommentarsamling Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling AK-Center
Kommentarsamling Hjertekirurgisk Ambulatorium
Kommentarsamling Karkirurgisk Ambulatorium
Kommentarsamling Lungekirurgisk Ambulatorium

Kommentarsamling Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T


Hud- og Kønssygdomme

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling

Kommentarsamling Hud- og Kønssygdomme

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Hud Ambulatorium
Kommentarsamling Laser Ambulatorium
Kommentarsamling S2 Dagklinik

Kommentarsamling Hud- og Kønssygdomme


Hæmatologisk Afdeling R

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit R70
Kommentarsamling Sengeafsnit R170

Kommentarsamling Hæmatologisk Afdeling R

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit R7
Kommentarsamling Sengeafsnit R70
Kommentarsamling Sengeafsnit R170

Kommentarsamling Hæmatologisk Afdeling R

Ambulante: 
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling R220AMB Hæmatologisk Ambulatorium
Kommentarsamling R7AMB Hæmatologisk Allogen Ambulatorium
Kommentarsamling RAMB Hæmatologisk Ambulatorium

Kommentarsamling Hæmatologisk Afdeling R


Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Diagnoserapporter

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium

Kommentarsamling Infektionsmedicinsk Afdeling Q


Klinisk Genetisk Afdeling KGA

Diagnoserapporter

Ambulante

Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium

Kommentarsamling Klinisk Genetisk Afdeling KGA


Kræftafdelingen

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte

Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling D1 Sengeafsnit
Kommentarsamling D2 Sengeafsnit

Kommentarsamling Kræftafdelingen

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling D2 Sengeafsnit
Kommentarsamling D3 Sengeafsnit

Kommentarsamling Kræftafdelingen

Ambulante: 
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulant kemoterapi
Kommentarsamling D6 Ambulatorium/dagafsnit
Kommentarsamling D7 Ambulatorium/dagafsnit
Kommentarsamling Stråleterapien, Nørrebrogade

Kommentarsamling Kræftafdelingen


Kvindesygdomme og Fødsler

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Afsnit for Kvindesygdomme

Kommentarsamling Kvindesygdomme og Fødsler

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Afsnit for Kvindesygdomme

Kommentarsamling Kvindesygdomme og Fødsler

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Akutklinikken for Kvindesygdomme
Kommentarsamling Dagkirurgi
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (cepo/onko)
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (endo)
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (metro)
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (uro)
Kommentarsamling Klinik for Kvindesygdomme (vulva)

Kommentarsamling Kvindesygdomme og Fødsler


Lungemedicinsk Afdeling LUB

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte

Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling LUB 6 Sengeafsnit

Kommentarsamling Lungemedicinsk Afdeling LUB

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling LUB 6 Sengeafsnit

Kommentarsamling Lungemedicinsk Afdeling LUB

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Allergicenter Vest (ACV)
Kommentarsamling Lungeallergisk Afsnit (LUAL)
Kommentarsamling Lungeambulatoriet (LUAM)
Kommentarsamling Lungecancerambulatoriet (LUCA)
Kommentarsamling Lungeforskningsafsnittet

Kommentarsamling Lungemedicinsk Afdeling LUB


Mave- og Tarmkirurgi

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit L1
Kommentarsamling Sengeafsnit P260
Kommentarsamling Sengeafsnit P280

Kommentarsamling Mave- og Tarmkirurgi

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling P-VISIT
Kommentarsamling Sengeafsnit L1
Kommentarsamling Sengeafsnit 260
Kommentarsamling Sengeafsnit 280

Kommentarsamling Mave- og Tarmkirurgi

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Endoskopi
Kommentarsamling Kirurgisk Dagafsnit
Kommentarsamling Kirurgiske Dagpatienter
Kommentarsamling L-Klinik
Kommentarsamling P-Klinik
Kommentarsamling Stomiklinik

Kommentarsamling Mave- og Tarmkirurgi


Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling

Kommentarsamling Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling MEA 1 Nørrebrogade
Kommentarsamling MEA 2 Tage-Hansens Gade

Kommentarsamling Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Diagnostisk Ambulatorium
Kommentarsamling KFS Klinik for Stofskiftesygdomme
Kommentarsamling MEA Ambulatorium NBG
Kommentarsamling MEA Ambulatorium THG
Kommentarsamling Osteoporoseklinikken

Kommentarsamling Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA


Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium og Dagafsnit

Kommentarsamling Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V


Neurokirurgisk Afdeling NK

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling NSA5

Kommentarsamling Neurokirurgisk Afdeling NK

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling NSA5
Kommentarsamling NSA6

Kommentarsamling Neurokirurgisk Afdeling NK

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium NK

Kommentarsamling Neurokirurgisk Afdeling NK


Neurologisk Afdeling F

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling F1 Neurologisk Sengeafsnit
Kommentarsamling Video Eeg Sengeafsnit

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling F

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling F1 Neurologisk Sengeafsnit
Kommentarsamling F2 Sengeafsnit Apopleksi

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling F

 

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium F
Kommentarsamling Demensklinik Neurologisk Ambulatorium
Kommentarsamling Neurologisk Dagklinik F
Kommentarsamling Skleroseklinik
Kommentarsamling Smerte- og Hovedpineklinikken

Kommentarsamling Neurologisk Afdeling F


Nyremedicinsk Afdeling C

Diagnoserapporter

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Nyremedicinsk Afdeling F

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium C
Kommentarsamling Blodtrykscentret
Kommentarsamling Dagafsnit
Kommentarsamling Nyremedicinsk Dialyseafdeling C

Kommentarsamling Nyremedicinsk Afdeling F


Ortopædkirurgisk Afdeling E

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling ESA1 NBG Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
Kommentarsamling ESA2 THG Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
Kommentarsamling Kirurgisk Børneafsnit NBG

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling E

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling ESA1 NBG Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
Kommentarsamling ESA2 THG Ortopædkirurgisk Sengeafsnit
Kommentarsamling Kirurgisk Børneafsnit NBG

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling E

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Børneambulatorium
Kommentarsamling Fod Ambulatorium
Kommentarsamling Hofteambulatorium
Kommentarsamling Håndambulatorium
Kommentarsamling Idrætsambulatorium
Kommentarsamling Knæ Ambulatorium
Kommentarsamling Ryg Ambulatorium
Kommentarsamling Skadeambulatorium
Kommentarsamling Skulderambulatorium
Kommentarsamling Traumeambulatorium
Kommentarsamling Tumorambulatorium

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Afdeling E


Plastik- og Brystkirurgi

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Brystkirurgisk Sengeafsnit
Kommentarsamling Plastikkirurgisk Sengeafsnit

Kommentarsamling Plastik- og Brystkirurgi

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Brystklinik
Kommentarsamling Plastikkirurgi Ambulatorium
Kommentarsamling Plastikkirurgisk Dagkirurgi Z
Kommentarsamling Z-sårambulatorium

Kommentarsamling Plastik- og Brystkirurgi


Respirationscenter Vest

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling afsnit Respirationscenter Vest

Kommentarsamling afdeling Respirationscenter Vest

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Respirationscenter Vest Ambulatorium

Kommentarsamling Respirationscenter Vest


Reumatologisk Afdeling U

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Reumatologisk Afdeling U

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium
Kommentarsamling Dagafsnit

Kommentarsamling Reumatologisk Afdeling U

 


Samsø Sundheds- og Akuthus

Diagnoserapporter

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Øjen Ambulatorium

Kommentarsamling Samsø Sundheds- og Akuthus


Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium (kæbekir)
Kommentarsamling Ambulatorium (orto)

Kommentarsamling Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O


Urinvejskirurgisk Afdeling K

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling K

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Akutklinik
Kommentarsamling Ambulatorium
Kommentarsamling Center for Vandladningsforstyrrelser
Kommentarsamling Dagkirurgi

Kommentarsamling Urinvejskirurgisk Afdeling K


Øjenafdeling J

Diagnoserapporter

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Dagkirurgi Ambulant
Kommentarsamling JAMB Ambulatorium

Kommentarsamling Øjenafdeling J


Øre-, Næse-, Halsafdeling H

Diagnoserapporter

Planlagt indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Øre-, Næse, Halsafdeling H

Akut indlagte
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Sengeafsnit

Kommentarsamling Øre-, Næse, Halsafdeling H

Ambulante
Afsnitsoversigt:

Kommentarsamling Ambulatorium
Kommentarsamling Audiologisk Klinik Peter Sabroes Gade
Kommentarsamling Audiologisk Lokalklinik Horsens
Kommentarsamling Audiologisk Lokalklinik PP Ørumsgade
Kommentarsamling Audiologisk Lokalklinik Randers

Kommentarsamling Øre-, Næse, Halsafdeling H