Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året på de somatiske hospitaler.

Den regionale rapportering af undersøgelsen i Region Midtjylland fra DEFACTUM beskrives her.

I Region Midtjylland har 5.258 planlagt indlagte patienter, 7.239 akut indlagte patienter og 19.362 ambulante patienter besvaret et spørgeskema i undersøgelsen. Patienterne får mulighed for at give en tilbagemelding på en indlæggelse eller et ambulant besøg til det afsnit/afdeling, de har haft kontakt med.

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.

Fra september til december 2016 modtager et udsnit af patienterne et spørgeskema, hvor de bliver spurgt om deres oplevelse af indlæggelsen/besøget på afsnittet. Stikprøven er udtrukket blandt planlagt og akut indlagte patienter fra 1. -31. august, 1.-30. september og 1.-31. oktober og blandt de ambulante patienter fra 18.-31. august, 17.-30. september og 18.-31. oktober i 2016.

Læs mere om undersøgelsens metode.

Rapporter med patienternes tilbagemelding
DEFACTUM supplerer med rapporter m.m. for Region Midtjylland med resultater for henholdsvis planlagt indlagt, akut indlagt og ambulante patienter, som ligger under det enkelte hospital:

  • Figur med afsnittes resultater
  • Kommentarsamling for afdelingen og dens afsnit
  • Diagnoserapporter

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Den nationale rapport, afdelings-, sygehus- og regionsrapporter udarbejdes af Enhed for Evaluering og Brugerinvolvering og rapporterne er her www.patientoplevelser.dk/lup.