Har en afdeling kun ét afsnit, er der ikke et overbliksark for afdelingen. 


Akutafdeling Overafdeling

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Børneafdelingen

Overbliksark

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Dialyseambulatoriet

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Endokrinologisk Klinik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Fælles Medicinsk Ambulatorium M

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Gastroenterologisk Klinik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling G

Overbliksark

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Gynækol./Obstetrisk Amb. GKrydstabeller

Kommentarsamling Gynækologisk Obstetrisk Amb. GKrydstabeller


Hjerteklinik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Kirurgisk Afdeling K

Overbliksark

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Lungeklinik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Mammaklinikken

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Medicinsk Overafdeling M

Overbliksark

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Ortopædkirurgisk Afdeling O

Overbliksark

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Amb. OKrydstabeller

Kommentarsamling Ortopædkirurgisk Amb. GrenåKrydstabeller


Reumatologisk Klinik

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Urologisk Ambulatorium

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Øjenklinikken

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Øre-/næse-/halsklinik H

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller