Har en afdeling kun ét afsnit, er der ikke et overbliksark for afdelingen.


Akutafdelingen

Overbliksark

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Dialysen

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Fertilitetsklinikken

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Kirurgisk Afdeling
Overbliksark

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Akut indlagte
Afsnitssrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Kvindeafdelingen

Overbliksark

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling Gynækologisk Afsnit og Amb. - Krydstabeller
Kommentarsamling Dagkirurgi GynækologiKrydstabeller


Livsstilscentret Brædstrup

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Medicinsk Afdeling

Overbliksark

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Ortopædkirurgisk Afdeling

Overbliksark

Planlagt indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Akut indlagte
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller

Ambulante
Afsnitsrapport: 

Kommentarsamling - Krydstabeller


Pædiatrisk Afdeling

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller


Urologisk Ambulatorium

Ambulante
Afsnitsrapport:

Kommentarsamling - Krydstabeller