Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året på de somatiske hospitaler.

Den regionale rapportering af undersøgelsen i Region Midtjylland fra DEFACTUM beskrives her.

I Region Midtjylland har 7.468 planlagt indlagte patienter, 13.588 akut indlagte patienter og 29.333 ambulante patienter modtaget et spørgeskema til LUP 2015. Patienterne får mulighed for at give en tilbagemelding på en indlæggelse eller et ambulant besøg til det afsnit/afdeling, de har haft kontakt med.

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.

Fra september til december 2015 modtager patienter et spørgeskema, hvor de bliver spurgt om deres oplevelse af indlæggelsen/besøget på afsnittet. Stikprøven er udtrukket blandt planlagt og akut indlagte patienter fra 4. -31. august, 3.-30. september og 4.-31. oktober og blandt de ambulante patienter fra 18.-31. august, 17.-30. september og 18.-31. oktober i 2015.

Læs mere om undersøgelsens metode.

Rapporter med patienternes tilbagemelding
DEFACTUM supplerer med rapporter m.m. for Region Midtjylland med resultater for henholdsvis planlagt indlagt, akut indlagt og ambulante patienter, som ligger under det enkelte hospital fra 16. marts 2016:

 • Afsnitsrapporter inkl. afsnittets kommentarsamling 

Den enkelte afsnitsrapport består af

  • Læsevejledning og begrebsafklaring, kap. 2.
  • Et hurtigt overblik over andelen af tilfredse patienter på de enkelte spørgsmål (figur 1), kap. 3.
  • Resultater på alle spørgsmål set i forhold til de øvrige afsnit på hospitalet, kap. 4.
  • Patienternes kommentarer, bilag 1. I kommentarsamlingen er der en kategorisering af patienternes kommentarer under ”Samlet indtryk”. Kommentarerne er markeret med, hvilke(t) tema(er) indholdet i kommentarerne omhandler.
 • Kommentarsamling for afdelingen 
 • Overbliksark
 • Krydstabeller for afdelingen, incl. diagnoserapportering (hvis tilvalgt)

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre

Den nationale rapport, afdelings-, sygehus- og regionsrapporter udarbejdes af Enhed for Evaluering og Brugerinvolvering og rapporterne bliver tilgængelige i menuen til venstre fra 16. marts 2016.