Undersøgelsen omfatter tre delundersøgelser fordelt på patientgrupperne: