Regionsrapport

Overbliksark


Fra 2014 er der udviklet et nyt koncept til at undersøge patienternes oplevelser i den landsdækkende undersøgelse på det somatiske område. Ændringerne skal forbedre undersøgelsen, men betyder også, at resultaterne fra den nye LUP Somatik ikke kan sammenlignes med resultater fra tidligere LUP-undersøgelser.


Undersøgelsen omfatter fremover tre delundersøgelser fordelt på patientgrupperne

  • planlagt indlagt
  • akut indlagt
  • ambulante patienter

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her

Formål
Formålet med LUP er at: 

  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid

Læs mere om undersøgelsesmetoden

Rapportering
I uge 17 offentliggøres regionens rapporter med patienternes tilbagemelding på denne side for

  • afsnit
  • afdeling
  • hospital
  • Region Midtjylland