Regionsrapport

Indlagte - Bilag 6 - Tillæg
Ambulante - Bilag 6


Der udarbejdes regionale rapporter for hvert hospital, afdeling og afsnit for henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Rapporterne for den enkelte hospital finder du i menuen til venstre.

Center for Kvalitetsudvikling varetager projektledelsen for den regionale del af undersøgelsen i Region Midtjylland. Enheden for Brugerundersøgelser varetager projektledelsen for den landsdækkende undersøgelse og danner sammen med Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland et fælles sekretariat.