Region Midtjylland

LUP_Fødende_Blå[1].png

 

 

 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året.

Delundersøgelsen LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra landets somatiske sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

I Region Midtjylland har 4.485 planlagt indlagte patienter, 7.087 akut indlagte patienter og 17.135 ambulante patienter besvaret et spørgeskema i undersøgelsen. Patienterne får mulighed for at give en tilbagemelding på en indlæggelse eller et ambulant besøg til det afsnit/afdeling, de har haft kontakt med. Læs pressemeddelse her.

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.

Fra september til december 2018 modtager et udsnit af patienterne et spørgeskema, hvor de bliver spurgt om deres oplevelse af indlæggelsen/besøget på afsnittet. Stikprøven er udtrukket blandt planlagt og akut indlagte patienter fra 1. -31. august, 1.-30. september og 1.-31. oktober og blandt de ambulante patienter fra 18.-31. august, 17.-30. september og 18.-31. oktober i 2018.

Rapporter med patienternes tilbagemelding

Den nationale rapport, afdelings-, sygehus- og regionsrapporter udarbejdes af Kompetencecenter for Patientoplevelser og rapporterne er her www.patientoplevelser.dk/lup

DEFACTUM supplerer med rapporter m.m. for Region Midtjylland med resultater for henholdsvis planlagt indlagt, akut indlagt og ambulante patienter ved:

 • Afsnitsrapporter inklusiv diagnoserapportering
 • Samlet overblik over afdelingsresultater for alle patientgrupper

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på de somatiske sygehuse (LUP Somatik)

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for somatikken (LUP Somatik) bliver gennemført en gang om året
Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
Formålet med LUP er at:

 • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
 • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
 • Undersøgelsen omfatter tre patientgrupperne
  • planlagt indlagt
  • akut indlagt
  • ambulante patienter
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden, der sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af DEFACTUM.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og deres pårørende, samt børn, unge og deres forældre, samt patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Læs mere om konceptet for LUP Psykiatri.

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse.

LUP Fødende omfatter nybagte mødre. Læs mere om LUP Fødende.