LUP_Fødende_Blå_med tekst.png

Har du modtaget et spørgeskema?

Lad dine oplevelser og erfaringer komme andre patienter til gode

Besøger du et af regionens sygehuse i perioden fra august til og med oktober 2021? Så modtager du måske et spørgeskema med digital eller almindelig post i løbet af efteråret. Vi håber, at du vil besvare spørgeskemaet.

Du har en unik viden om, hvordan det er at være patient. Du ved fx, hvad der er vigtigt for dig som patient, og du kan besvare spørgsmål om, hvad du synes, der fungerer godt, og hvad du ønsker, der kunne laves om. Dette er værdifuld information til afdelingens ledelse og medarbejdere, som de kan anvende til at forbedre praksis. Derfor har vi brug for så mange input og ærlige meninger som muligt. Tiden, du bruger på at besvare spørgeskemaet, har stor værdi for kommende patienter.

På forhånd tak.

Har du spørgsmål til spørgeskemaet kan du ringe på 7841 4390, mandag-fredag fra kl. 9.00-12.00.

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.


Landets fem regioner ønsker at inddrage patienternes oplevelser og erfaringer i arbejdet med udviklingen og forbedring af sundhedsvæsenets ydelser. Derfor modtager cirka 250.000 patienter i perioden fra september til december 2021 et spørgeskema via digital eller almindelig post om deres oplevelse på sygehuset.

Resultaterne for undersøgelsen bliver offentliggjort i uge 11 2022, hvor de vil ligge på www.rup.dk (Region Midtjyllands resultater) og www.patientoplevelser.dk/LUP.

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre. Der var ingen undersøgelse i 2019.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser bliver gennemført en gang om året. Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Formålet med LUP er at:

  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
  • Undersøgelsen omfatter indlagte og ambulante patienter

DEFACTUM i Region Midtjylland og Center for Patientinddragelse (CPI) i Region Hovedstaden udgør sammen projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM for LUP Psykiatri, mens CPI har projektledelsen for LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende. For LUP Somatik udarbejder DEFACTUM supplerende rapporter mm. for Region Midtjylland.

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser bliver gennemført en gang om året. Undersøgelsen bliver gennemføres på vegne af de fem regioner.

Formålet med LUP er at:

  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • DEFACTUM udgør sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden projektsekretariatet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser: LUP Somatik, LUP Psykiatri, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Læs mere om LUP Somatik.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og deres pårørende, samt børn, unge og deres forældre, samt patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Læs mere om LUP Psykiatri.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse.

LUP Fødende omfatter nybagte mødre. Læs mere om LUP Fødende.