LUP_Somatik_Orange_med_tekst_2_linjer[1].png

Tak for din besvarelse

I efteråret 2020 er 47.000 patienter inviteret til at besvare et spørgeskema om deres oplevelser i forbindelse med deres besøg på et hospital i Region Midtjylland, som led i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt somatiske patienter (LUP Somatik).

Indsamlingen af spørgeskemaer for 2020 er afsluttet. Vi vil gerne sige tak til alle patienter, som har meldt tilbage på deres oplevelser i forbindelse med deres besøg. Vi bruger dine svar til at forbedre praksis til gavn for de kommende patienter.

Resultater er på vej

Resultaterne for LUP Somatik 2020 bliver offentliggjort sammen med en national rapport, der viser de nationale tendenser.

Afdelings- og afsnitsresultater udsendes til afdelingerne i uge 8 2021.

Den nationale offentliggørelse er i uge 11 2021.

Tidligere undersøgelser

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser bliver gennemført en gang om året. Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Formålet med LUP er at:

  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
  • Undersøgelsen omfatter indlagte og ambulante patienter

DEFACTUM i Region Midtjylland og Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA) i Region Hovedstaden udgør sammen projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM for LUP Psykiatri, mens KOPA har projektledelsen for LUP Somatik, LUP Akutmodtagelsen og LUP Fødende. For LUP Somatik udarbejder DEFACTUM supplerende rapporter mm. for Region Midtjylland.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Somatik, LUP Psykiatri, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Læs mere om LUP Somatik.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og deres pårørende, samt børn, unge og deres forældre, samt patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Læs mere om LUP Psykiatri.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse.

LUP Fødende omfatter nybagte mødre. Læs mere om LUP Fødende.