LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Nedenfor kan du klikke dig ind på de forskellige undersøgelser, hvorfra du kan printe eksemplarer af spørgeskemaer, registreringsark og følgebreve.

Eksemplarerne kan benyttes af personalet, hvis f.eks. patienten har behov for at tale med personalet om indholdet i spørgeskemaet. Hvis det er et klart ønske fra patienten, må personalet gerne besvare eventuelle forståelsesspørgsmål. I sådanne tilfælde kan det være godt, at personalet har sit eget eksemplar af spørgeskemaet, så de kan sætte sig lidt på afstand af patienten, da patienten bør have mulighed for at sætte sine kryds, uden at personalet kan se, hvor krydsene bliver sat.

Eksemplarerne må IKKE benyttes til udlevering til patienter eller forældre, da det kun er spørgeskemaer med gyldige id-numre, som bliver medtaget i afrapporteringen.

Bemærk at spørgeskemaerne til hver undersøgelse er ens på tværs af regionerne, da der ikke indgår regionale spørgsmål i 2023.

Ambulatorier, børn/unge (forældreundersøgelsen)

Følgebrev til forældre - ambulatorier, B&U (forældre)
Forældrespørgeskema - ambulatorier, B&U (forældre)

Ambulatorier, børn/unge

Registreringsark - ambulatorier, B&U
Følgebrev - ambulatorier, B&U
Patientspørgeskema - ambulatorier, B&U

Indlagte, børn/unge (forældreundersøgelsen)

Følgebrev - indlagte, B&U (forældre)
Forældrespørgeskema - indlagte, B&U (forældre)

Indlagte, børn/unge

Registreringsark - indlagte, B&U
Følgebrev - indlagte, B&U
Patientspørgeskema - indlagte, B&U

Specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit

Registreringsark - specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit
Følgebrev - specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit
Patientspørgeskema - specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit