LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.Nedenfor kan du klikke dig ind på de forskellige delundersøgelser, hvorfra du kan printe eksemplarer af spørgeskemaer, registreringsark og følgebreve.

Eksemplarerne kan benyttes af personalet, hvis f.eks. patienten har behov for at tale med personalet om indholdet i spørgeskemaet. Hvis det er et klart ønske fra patienten, må personalet gerne besvare eventuelle forståelsesspørgsmål. I sådanne tilfælde kan det være godt, at personalet har sit eget eksemplar af spørgeskemaet, så de kan sætte sig lidt på afstand af patienten, da patienten bør have mulighed for at sætte sine kryds, uden at personalet kan se, hvor krydsene bliver sat.

Eksemplarerne må IKKE benyttes til udlevering til patienter, pårørende eller forældre, da det kun er spørgeskemaer med gyldige id-numre, som bliver medtaget i afrapporteringen.

Bemærk at det eneste der adskiller spørgeskemaerne fra hinanden inden for det enkelte undersøgelsesområde er de regionale spørgsmål.

Ambulatorier, børn/unge (forældreundersøgelsen)

Følgebrev til forældre
Region Hovedstadens patientspørgeskema
Region Midtjyllands patientspørgeskema
Region Nordjyllands patientspørgeskema
Region Sjællands patientspørgeskema
Region Syddanmarks patientspørgeskema

Ambulatorier, børn/unge

Registreringsark
Region Hovedstadens forældrespørgeskema
Region Midtjyllands forældrespørgeskema
Region Nordjyllands forældrespørgeskema
Region Sjællands forældrespørgeskema
Region Syddanmarks forældrespørgeskema

Ambulatorier, voksne

Registreringsark
Region Hovedstadens patientspørgeskema
Region Midtjyllands patientspørgeskema
Region Nordjyllands patientspørgeskema
Region Sjællands patientspørgeskema
Region Syddanmarks patientspørgeskema

Indlagte, voksne

Registreringsark
Følgebrev til patienter
Region Hovedstadens patientspørgeskema
Region Midtjyllands patientspørgeskema
Region Nordjyllands patientspørgeskema
Region Sjællands patientspørgeskema
Region Syddanmarks patientspørgeskema

Indlagte, børn/unge (forældreundersøgelsen)

Følgebrev
Region Hovedstadens forældrespørgeskema
Region Midtjyllands forældrespørgeskema
Region Nordjyllands forældrespørgeskema
Region Sjællands forældrespørgeskema
Region Syddanmarks forældrespørgeskema

Indlagte, børn/unge

Følgebrev
Registreringsark
Region Hovedstadens patientspørgeskema
Region Midtjyllands patientspørgeskema
Region Nordjyllands patientspørgeskema
Region Sjællands patientspørgeskema
Region Syddanmarks patientspørgeskema

Specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit

Registreringsark
Følgebrev
Patientspørgeskema