LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2021
Den nationale afrapportering består af en one-pager for henholdsvis patienter og pårørende, fakta om svarpersoner, oversigtsfigurer samt regionale forskelle (benchmark). 

One-pageren beskriver de nationale tendenser, forskelle mellem regionerne og hvilke forhold patienter og pårørende er mest og mindst tilfredse med.

National undersøgelse af patientoplevelser i retspsykiatrien 2021
For den specialiserede retspsykiatri er der en rapport med nationale resultater.

Regionale forskelle
Her finder du opgørelser af regionernes placering over, under eller på landsgennemsnittet (benchmark-materiale).

Fakta om svarpersoner 2021
For hver af de ni patient- og pårørendegrupper er der en oversigtstabel med fakta om svarpersonerne på landsplan.

Oversigtsfigurer med svarfordeling og gennemsnit
For hver af de ni patient- og pårørendegrupper er der en oversigtsfigur med resultater på landsplan, som viser svarfordeling, gennemsnit og udviklingen over tid på de stillede spørgsmål.