LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Rapporttyper

  • National one-pager og supplerende materiale
  • Regionale rapporter
  • Afdelingsrapporter
  • Afsnitsrapporter
  • Kommentarrapporter på afsnitsniveau

Der udarbejdes rapporter på regions-, afdelings- og afsnitsniveau inden for B&U og indlagte i den specialiserede retspsykiatri. For de voksne patienter udarbejdes der regionsrapporter, men alle resultater for de månedlige målinger rapporteres i regionernes afrapporteringssystemer ned på afsnitsniveau.

Rapporten med nationale resultater samt øvrigt materiale og rapporter ligger i menuen til venstre under 2022.