LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Resultater fra LUP Psykiatri 2021

8 ud af 10 psykiatriske patienter er i høj grad tilfredse

81 procent af over 8.000 patienter i psykiatrien svarer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med den behandling, de har fået i den regionale psykiatri. Det viser LUP Psykiatri 2021, hvor over 8.300 ambulante og indlagte patienter har svaret på en stribe spørgsmål om deres oplevelser i psykiatrien.

Rapporttyper

  • National one-pager
  • Regionale rapporter
  • Afdelingsrapporter
  • Afsnitsrapporter
  • Kommentarrapporter på afsnitsniveau

Der udarbejdes rapporter på regions-, afdelings- og afsnitsniveau inden for hvert af de ni undersøgelsesområder.

For at kunne få rapporteret på mindste enhedsniveau er det et krav, at der er udleveret mindst ti spørgeskemaer og returneret fem besvarelser.

Rapporten med nationale resultater (og bilag) samt regionale rapporter ligger i menuen til venstre. Afdelings- og afsnitsrapporter er også tilgængelige under 2021 i menuen til venstre.

Øvrige rapporter kan rekvireres ved henvendelse til Simone Witzel, tlf. 4042 7144.