LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.Der udarbejdes følgende typer rapporter:

  • En national rapport
  • Regionale rapporter
  • Afdelingsrapporter
  • Afsnitsfoldere
  • Kommentarrapporter på afsnitsniveau

Der udarbejdes regionale rapporter samt rapporter på afdelings- og afsnitsniveau indenfor hvert af de ni undersøgelsesområder.

For at kunne få rapporteret på mindste enhedsniveau er det et krav, at der er udleveret mindst 10 spørgeskemaer og returneret fem besvarelser.

Rapporten med nationale resultater (og bilag) samt regionale rapporter ligger i menuen til venstre. 

Øvrige rapporter/foldere kan rekvireres ved henvendelse til Simone Witzel, tlf. 4042 7144.

Patienterne og de pårørende har ordet. Landsdækkende Psykiatriundersøgelser

Rapporter med nationale resultater samt regionale rapporter fra de forhenværende landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevet kvalitet kan downloades gratis. Rapporter fra 2014 og frem findes kun i elektronisk form.

Du kan få e-mailet en folder med lokale resultater fra patient- og pårørendeundersøgelserne på ved henvendelse til Simone Witzel tlf. 4042 7144.

Download temahæfte om forældreperspektivet på samarbejdet mellem børne- og ungdomspsykiatrien og de kommunale instanser fra 2009.