Her finder du referater af møder i Styregruppen for LUP.

Styregruppen for de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP) består af Temagruppen for Kvalitet under Danske Regioner, hvor der sidder repræsentanter fra landets fem regioner og Danske Regioner. Derudover sidder der en repræsentant fra Sundheds- og Ældreministeriet og Statens Serum Institut. Med til styregruppemøderne sidder desuden repræsentanter fra Kompetencecenter for Patientoplevelser og DEFACTUM samt fire patient- og pårørenderepræsentanter fra det somatiske og psykiatriske område.

Styregruppen tager beslutninger om væsentlige faglige forhold omkring undersøgelserne og modtager løbende status på forløbet af undersøgelserne.

Referater

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 21. juni 2019

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 16. maj 2019

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 7. marts 2019

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 10. januar 2019

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 2. november 2018

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 22. juni 2018

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 6. april 2018

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 26. januar 2018

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 8. december 2017

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 27. oktober 2017

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 30. august 2017

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 9. juni 2017

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 9. maj 2017

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 18. november 2016

Referat fra møde i Styregruppen for LUP den 26. august 2016

Ud over en styregruppe omfatter organiseringen bag LUP Psykiatri også psykiatridirektørkredsen, en kompetenceenhed, regionale koordinatorer og lokale tovholdere samt et sekretariat. Læs mere om organiseringen af LUP Psykiatri.

For yderligere information kontakt projektleder Simone Witzel på mail simwit@rm.dk eller ring på 4042 7144.