Målgrupper

LUP Psykiatri består af ni delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper.

Patienter

Følgende patienter er inkluderet i undersøgelsen: 

Målgrupper – patientundersøgelser

Indlagte patienter (voksen) Patienter som er indlagt på voksenafsnit i undersøgelsesperioden, og som står foran udskrivning/overflytning
Ambulante patienter (voksen) Patienter som i undersøgelsesperioden har personlig kontakt med en eller flere behandlere i den ambulante voksenpsykiatri, og som har haft mindst tre personlige kontakter i det aktuelle behandlingsforløb.
Ambulante patienter (B&U)  Patienter som har haft mindst to personlige kontakter i det aktuelle behandlingsforløb i den ambulante børne- og ungdomspsykiatri.
Indlagte patienter (B&U) Patienter som har været indlagt i mindst tre døgn på dag- eller døgnafsnit inden undersøgelsesperiodens afslutning.
Patienter, Specialiseret retspsykiatri Patienter som har været indlagt i mindst tre døgn på afsnittet inden undersøgelsesperiodens afslutning.

 

Hvis patienter på B&U-ambulatorier er 11 år eller yngre bliver forældrene bedt om at besvare spørgeskemaet på patientens vegne. Hvis patienten er 12 år eller ældre, er det patienten selv, der besvarer spørgeskemaet eventuelt med hjælp fra forældre eller andre.

Enkelte patienter bliver ikke tilbudt et spørgeskema, selvom de er i undersøgelsens målgruppe. Det drejer sig om patienter, der ikke er i stand til at forholde sig til undersøgelsen på grund af:

  • svær psykotisk tilstand,
  • svær demens,
  • middelsvær til svær mental retardering,
  • at de er døende,
  • akut overflyttelse til somatisk hospital (indlagte).

Pårørende

Der kan deltage en eller to pårørende per patient. Følgende pårørende er inkluderet i undersøgelsen:

Målgrupper - pårørendeundersøgelser

Pårørende (indlagt) 
og
Pårørende (ambulant)

Pårørende til patienter i målgruppen. På voksenafsnit og -ambulatorier bestemmer patienten, hvilke(n) pårørende, de ønsker, der skal deltage. Det kan være familie, kollegaer, venner, naboer eller andre. Det må ikke være en ansat fra det sted, spørgeskemaet drejer sig om.
Forældre (B&U ambulant) Forældre kan være forældremyndighedsindehavere, plejeforældre, værger m.fl. Forældrene skal have haft mindst to kontakter med ambulatoriet.
Forældre (B&U indlagt)

Forældre kan være forældremyndighedsindehavere, plejeforældre, værger m.fl. Forældrene skal have haft mindst to personlige kontakter til afsnittet.

Indlagte og ambulante patienter (B&U), der er fyldt 18 år, bliver spurgt, om de ønsker, at deres forældre modtager et spørgeskema. Der kan maksimalt udleveres/udsendes ét spørgeskema per barn.