Fra oktober 2022 er LUP overgået til at være månedlige målinger for voksne patienter i psykiatrien. Her finder du de nationale spørgsmål.

Fra oktober 2022 består LUP af månedlige målinger for de voksne patienter, hvor afsnit får data på patienternes oplevelser hver måned. Patienterne får ti nationale spørgsmål, og afdelinger-ne har mulighed for selv at vælge en række lokale spørgsmål.

Her finder du de ti nationale spørgsmål, der bliver anvendt i LUP 2022 og udsendes til patienter hver måned.

Ud over de nationale nøglespørgsmål har afdelinger også mulighed for selv at vælge spørgsmål. Læs mere om de lokale spørgsmål her.