LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

 

Fremtidens Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) understøtter arbejdet med at udvikle kvaliteten i det enkelte afsnit ved løbende at indsamle data, levere månedlige resultater og mulighed for lokale spørgsmål.

LUP er under udvikling
Implementering af det nye koncept med månedlige digitale målinger i LUP Psykiatri, hvor afsnittene hver måned får tidstro data om patienternes oplevelser sker i første omgang for de voksne patienter i løbet af 2022.

Godt at vide om LUP.

Pilotafprøvning og implementering
Fra starten af 2022 gennemfører DEFACTUM en pilotafprøvning på månedlige digitale målinger i LUP Psykiatri. Formålet med pilotafprøvningen er bl.a. at identificere relevante undersøgelses-/rapporterings-niveauer i SOR-hierarkiet, valg af lokale spørgsmål og håndtering af LUP-data i regionerne. Der bliver hver måned udsendt digitale spørgeskemaer med Digital Post til patienter fra de tilmeldte afdelinger i hver region.

Pilotafprøvningen kører frem til den obligatoriske overgang til de månedlige digitale målinger for voksne patienter. Tidspunktet for overgangen besluttes af Styregruppen for LUP i april 2022. Hver måned herefter udsendes der spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter for samtlige afsnit, der falder inden for LUP Psykiatris inklusionskriterier.

Årlig status
En gang årligt vil LUP identificere forskelle og udvikling i de voksnes patientoplevelser over tid nationalt og på tværs af regioner.

Mulighed for lokale spørgsmål
LUP vil i fremtiden indeholde færre spørgsmål. De månedlige målinger har en obligatorisk kerne af nationale spørgsmål. Regioner/hospitaler og afdelinger kan vælge en række lokale spørgsmål, der måler på den del af patienternes oplevelser, de lokalt arbejder med at forbedre. De lokale spørgsmål bliver valgt fra et katalog over testede og godkendte spørgsmål.

Her finder du spørgsmålskataloget.

Undersøgelserne for børn og unge
Efter implementeringen af den månedlige digital dataindsamling for de voksne patienter i 2022, undersøges det, hvad der er muligt for de ambulante og indlagte børn og unge.

Vil du vide mere om månedlige digitale målinger i LUP?
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent Simone Witzel, tlf.: 4042 7144, mail: simwit@rm.dk.

Læs mere om pilotundersøgelsen i LUP Psykiatri

Download strategi for Fremtidens LUP