LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Månedlige målinger i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) understøtter arbejdet med at udvikle kvaliteten i det enkelte afsnit ved løbende at indsamle data, levere månedlige resultater og mulighed for lokale spørgsmål.

Fra oktober 2022 er LUP overgået til at være månedlige målinger for de voksne patienter i psykiatrien (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri). Hver måned udsendes der spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter for samtlige afsnit, der falder inden for LUP Psykiatris inklusionskriterier, og afsnittene får hver måned tidstro data om patienternes oplevelser.

PowerPoint-ikon Godt at vide om LUP.

Her finder du plakat til undersøgelsen.

Mulighed for lokale spørgsmål
Patienterne i LUP Psykiatri får ti nationale spørgsmål, som er ens på tværs af regionerne. Regioner/hospitaler og afdelinger har mulighed for selv at vælge en række lokale spørgsmål, der fx måler på den del af patienternes oplevelser, de lokalt arbejder med at forbedre. De lokale spørgsmål bliver valgt fra et katalog over testede og godkendte spørgsmål.

Her finder du de ti nationale spørgsmål i LUP for de månedlige målinger.

Her finder du spørgsmålskataloget.

Årlig status
En gang årligt vil LUP identificere forskelle og udvikling i de voksnes patientoplevelser over tid; nationalt og på tværs af regioner.

Undersøgelserne for børn og unge
Efter implementeringen af den månedlige digitale dataindsamling for de voksne patienter i oktober 2022, undersøges muligheden for at benytte månedlige målinger for ambulante og indlagte børn og unge.

Vil du vide mere om månedlige digitale målinger i LUP?
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent Simone Witzel, tlf.: 4042 7144, mail: simwit@rm.dk.

Download strategi for Fremtidens LUP