Tidligere har der været et fælles logo for LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse, mens LUP Psykiatri har haft sit eget logo.

Styregruppen har besluttet, at LUP i højere grad skal fremstå som én samlet undersøgelse, og LUP har derfor fået et fælles logo, men i forskellige farver svarende til de forskellige delundersøgelser.