LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Alle undersøgelserne gennemføres som totalundersøgelser af patienter og pårørende i en given periode. Det gør det muligt at rapportere på mindste enhedsniveau, så hver enkelt afsnit/ambulatorium kan se deres egne resultater, kan sammenligne resultaterne med andre og kan følge udviklingen over tid.

Undersøgelserne kan derved både afdække, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer lokalt, og give mulighed for systematiske sammenligninger mellem afdelinger, regioner m.v.

For at kunne få rapporteret på mindste enhedsniveau er det et krav, at der er udleveret mindst 10 spørgeskemaer og returneret fem besvarelser.

Et overskueligt spørgeskema

Spørgeskemaerne indeholder ca. 30 tilfredshedsspørgsmål samt nogle få baggrundsspørgsmål. Ud over de lukkede tilfredshedsspørgsmål stilles et eller flere åbne spørgsmål, hvor der er mulighed for at patienter/forældre/pårørende selv kan tilføje kommentarer.