LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Undersøgelserne for børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri bliver fortsat gennemført en gang om året, hvor personalet står for at udlevere spørgeskemaet. Her finder du materialet til børne- og ungdomspsykiatrien samt indlagte patienter i den specialiserede retspsykiatri, mens materialet for de månedlige målinger ligger her.

Powerpoint for alle undersøgelserne

Powerpoint opdelt på undersøgelserne:

Pjece: Ambulante børn/unge

Pjece: Indlagte børn/unge

Pjece: Specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit

Tjekliste for tovholdere

Koncept for LUP Psykiatri, årlig undersøgelse

Plakat, B&U

Plakat, Retspsykiatri

Guide til online besvarelse af spørgeskema

Animationsfilm om LUP Psykiatri månedlige målinger

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte den regionale koordinator (se nedenfor) eller DEFACTUM (se kontaktoplysninger til højre). 

Region Hovedstaden, Pernille Bondo-Kozuch, tlf. 2498 6097

Region Midtjylland, Stefanie Duedal, tlf. 2180 1538

Region Nordjylland, Kristine Bondo Glavind, tlf. 2442 6298

Region Sjælland, Lotte Risak Asp, 5467 2442

Region Syddanmark, Kirsten Kallestrup, tlf. 2025 4058

Simone Witzel
Tlf.: 4042 7144
Mail: simwit@rm.dk

Gitte Dahl
Tlf.: 2448 1443
Mail: gitdah@rm.dk

Torben Holm
Tlf.: 2921 7745
Mail: torbho@rm.dk