LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Powerpoint for alle undersøgelserne

Powerpoint opdelt på undersøgelserne:

Pjece: Ambulante voksne

Pjece: Ambulante børn/unge og pårørende

Pjece: Indlagte voksne

Pjece: Indlagte børn/unge og pårørende

Pjece: Specialiserede retspsykiatriske sengeafsnit

Tjekliste for tovholdere

Koncept for LUP Psykiatri

Plakat, voksen

Plakat, B&U

Guide til online besvarelse af spørgeskema

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte den regionale koordinator (se nedenfor) eller DEFACTUM (se kontaktoplysninger til højre).

Region Hovedstaden, Katrine Overballe Holm, tlf. 2365 8248

Region Midtjylland, Anne Kathrine Astorp, tlf. 2785 7899

Region Nordjylland, Klaudia Kristensen, tlf. 2442 6298

Region Sjælland, Lotte Risak Asp, 5467 2442

Region Syddanmark, Louise Delfs Nielsen, 30433136