LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Herunder vises antal besvarede skemaer samt svarprocenter for samtlige gennemførte landsdækkende undersøgelser af den patient- og pårørendeoplevede kvalitet i psykiatrien.

Siden oktober 2022 er LUP Psykiatri for voksne patienter (undtaget indlagte i den specialiserede retspsykiatri) overgået til månedlige digitale målinger. Hver måned bliver der udsendt spørgeskemaer til en stikprøve af voksne patienter med Digital Post. De øvrige undersøgelser gennemføres årligt, undtagen undersøgelserne for pårørende til voksne patienter, som gennemføres hvert tredje år.

Spørgeskemaerne til de voksne patienter sendes til patienter med Digital Post. Patienter i den specialiserede retspsykiatri, patienter i børne- og ungdomspsykiatrien (B&U) og forældre til patienter i B&U får udleveret skemaet personligt af personalet. Forældre til patienter i B&U får udleveret skemaet personligt af personalet. hvis det er muligt, og ellers sender personalet skemaet til forældrene. Pårørende til voksne patienter får spørgeskemaet tilsendt af Sekretariatet for LUP.

Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser (LUP Psykiatri)

 

2022

  Antal afsnit Besvarede skemaer Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)  116  315  22
Ambulante patienter voksen)      218  2.745  26
Indlagte patienter (B&U)  20  132  63
Ambulante patienter (B&U)  44  1.259  52
Forældre (B&U indlagt)  20  95  50 
Forældre (B&U ambulant)  44  1.133  50
Patienter, specialiseret
retspsykiatri
 29  196  69

 

2021

  Antal afsnit Besvarede skemaer Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)  144  1.802  66
Ambulante patienter voksen)      182  4.954  61
Indlagte patienter (B&U)  21  133  63
Ambulante patienter (B&U)  44  1.277  51
Forældre (B&U indlagt)  21  101  54 
Forældre (B&U ambulant)  44  1.133  50
Pårørende (voksne indlagte)  144  172  34
Pårørende (voksne ambulante)  182  944  37
Patienter, specialiseret
retspsykiatri
 33  163  52

 

2020

  Antal afsnit Besvarede skemaer Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)  115  1.752  71
Ambulante patienter voksen)      150  5.043  62
Indlagte patienter (B&U)  21  175  71
Ambulante patienter (B&U)  53  1.545  52
Forældre (B&U indlagt)  21  118  54 
Forældre (B&U ambulant)  53  1.380  50
Patienter, specialiseret
retspsykiatri
 32  216  57

 

2019

  Antal afsnit Besvarede skemaer Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)  145  2.345  71
Ambulante patienter voksen)      190  6.601  63
Indlagte patienter (B&U)  21  156  67
Ambulante patienter (B&U)  55  1.544  46
Forældre (B&U indlagt)  21  125  54 
Forældre (B&U ambulant)  55  1.472  45
Patienter, specialiseret
retspsykiatri
 33  187  58

 

2018

  Antal afsnit Besvarede
skemaer
Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)

142

2.010 69
Ambulante patienter (voksen)

198

6.229 60
Indlagte patienter (B&U)

21

180 77
Ambulante patienter (B&U)

55

1.354 44
Forældre (B&U indlagt) 21 141 71
Forældre (B&U ambulant)

55 

1.389 49
Pårørende (voksne indlagte)

142

216 36
Pårørende (voksne ambulante) 198  1.460 38
Patienter, specialiseret retspsykiatri 31  157 53

 

2017

  Antal afsnit Besvarede skemaer Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)  138  2.375  68
Ambulante patienter voksen)      199  6.850  61
Indlagte patienter (B&U)  20  157  68
Ambulante patienter (B&U)  56  1.585  47
Forældre (B&U indlagt)  20  125  58 
Forældre (B&U ambulant)  56   1.544  52 
Patienter, specialiseret
retspsykiatri
 26  140  58

 

2016

  Antal afsnit Besvarede
skemaer
Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)  138  2.214  64
Ambulante patienter (voksen)  200  6.149  59
Indlagte patienter (B&U)  19  133  67
Ambulante patienter (B&U)  56  1.535  46
Forældre (B&U indlagt)  19  104  55 
Forældre (B&U ambulant)  56   1.558  53 
Patienter, specialiseret retspsykiatri  28  157  60

 

2015

  Antal afsnit Besvarede
skemaer
Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)

145

2029

65

Ambulante patienter (voksen)

205

6028

56

Indlagte patienter (B&U)

24

159

76

Ambulante patienter (B&U)

66

1335

45

Forældre (B&U indlagt)

24

110

57

Forældre (B&U ambulant)

66 

1396

55

Patienter, specialiseret retspsykiatri

29

169

61

Pårørende (indlagt) 145 

363

44

Pårørende (ambulant) 205 

2732

58

 

2014

  Antal afsnit Besvarede
skemaer
Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)

147

2247

63

Ambulante patienter (voksen)

202

6333

55

Indlagte patienter (B&U)

25

167

63

Ambulante patienter (B&U)

59

1304

44

Forældre (B&U indlagt)

25

123

44

Forældre (B&U ambulant)

59

1379

46

 

Patienter, specialiseret retspsykiatri

28

137

64


2013

  Antal afsnit Besvarede
skemaer
Svarprocent
Indlagte patienter (voksen)

156

1929

65

Ambulante patienter (voksen)

201

5579

58

Indlagte patienter (B&U)

27

187

66

Ambulante patienter (B&U)

57

1354

43

Forældre (B&U indlagt)

27

139

48

Forældre (B&U ambulant)

57

1402

45


2012

  Antal afsnit Besvarede
skemaer
Svarprocent
Indlagte patienter (voksen) 

158

1812

66

Ambulante patienter (voksen) 

184

5500

60

Ambulante patienter (B&U) 

58

1648

48

Pårørende (indlagt) 

129

536

45

Pårørende (ambulant) 

174

2573

47

Forældre (B&U ambulant) 

58

1621

49


Patienterne og de pårørende har ordet. Landsdækkende Psykiatriundersøgelser
2005-2011

Hidtil gennemførte psykiatriundersøgelser

 År  Undersøgelse 

Antal
afsnit

 Målgruppe Besvarede
skemaer
 Svar
2010-2011

Børne- og
ungdomspsykiatrien

 17

Patienter
dag- og
døgnafsnit

 739

69 

2010-2011

Børne- og
ungdomspsykiatrien

 32

Forældre
dag- og
døgnafsnit

 898

57 

2010-2011 Børne- og
ungdomspsykiatrien

 35

Patienter
ambulatorier

 902 

50

2010-2011 Børne- og
ungdomspsykiatrien

 50

Forældre
ambulatorier

 1952

50

2010-2011

Distriktspsykiatrien

160

Patienter

10.128

61

Distriktspsykiatrien

160

Pårørende

4.533

47

2009

Hospitalspsykiatrien

194

Patienter

5.289

67

Hospitalspsykiatrien

174

Pårørende

1.250

46

2008

Børne- og
ungdomspsykiatrien

18

Patienter
dag- og
døgnafsnit

493

76

Børne- og
ungdomspsykiatrien

38

Forældre
dag- og
døgnafsnit

673

58

Børne- og
ungdomspsykiatrien

25

Patienter
ambulatorier

881

49

Børne- og
ungdomspsykiatrien

43

Forældre
ambulatorier

2.225

49

2007-2008

Distriktspsykiatrien

132

Patienter

10.527

65

Distriktspsykiatrien

133

Pårørende

4.381

49

2006

Socialpsykiatrien 

124

Beboere,
boformer 

2.294

74

Socialpsykiatrien

124

Pårørende,
boformer 

789

60

Socialpsykiatrien

83

Bruger,
dagtilbud

2.279

83

2005

Hospitalspsykiatrien 

175

Patienter

4.601

65

Hospitalspsykiatrien

176

Pårørende

1.101

48

Distriktspsykiatrien

131

Patienter

10.395

67

Distriktspsykiatrien

131

Pårørende

4.615

53