LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

De nationale resultater for patient- og forældreoplevelser i psykiatrien 2019

Årets LUP Psykiatri er afsluttet og de nationale resultater kan du læse mere om her. Godt 21.000 patienter og forældre i psykiatrien har i efteråret modtaget et spørgeskema, så de kunne give en tilbagemelding på deres ellers deres barns indlæggelse eller besøg på hospitalet. 12.430 patient og forældre har deltaget i undersøgelsen. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er 59 %. Læs den nationale rapport.

LUP Psykiatri består af syv undersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De syv undersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter og forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Formål

Formålet med LUP Psykiatri er at afdække patient- og forældreoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling, patientinddragelse og organisering af behandlingen. Det giver bl.a. mulighed for at sammenligne forskelle i patienter og forældres oplevelser og udviklingen over tid. Resultaterne giver de lokale sengeafsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og til ledelsesinformation.

Temaer

 • Modtagelsen (kun indlagte patienter)
 • Personalet
 • Behandlingen
 • Patient-/forældreoplevede fejl
 • Patient- og forældreinddragelse
 • Tvang under indlæggelsen
 • Sammenhæng og samarbejde
 • Udskrivelsen fra sengeafsnittet
 • Samlet indtryk

Resultater

Resultaterne rapporteres på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Læs mere om de nationale resultater og de regionale resultater.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for patienter og pårørende i psykiatrien

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for psykiatrien bliver gennemført en gang om året
 • Undersøgelsen bliver gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
 • Formålet med LUP er at:
  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
 • Undersøgelsen omfatter fem patientgrupper og to pårørendegrupper.
  • Voksne indlagte
  • Voksne ambulante
  • Børn og unge ambulante og deres forældre
  • Børn og unge indlagte og deres forældre
  • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM, der sammen med Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien. 
Læs mere om LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter nybagte mødre.
Læs mere om LUP Fødende.

Seneste nyt om LUP

Nyhedn om patienternes tilfredshed i psykiatrien.png
Foto: Niels Aage Skovbo

Tryghed i samlede forløb og information om sygdom giver tilfredshed i psykiatrien
18-03-2020: Patienterne i psykiatrien er generelt trygge i deres samlede forløb og tilfredse med informationerne om deres sygdom, men der bør være et særligt fokus på indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

Simone Witzel
Tlf.: 4042 7144
Mail: simwit@rm.dk

Gitte Dahl
Tlf.: 7841 4074 
Mail: gitdah@rm.dk


Sara Flensborg Hansen
Tlf.: 2965 6716
Mail: safhan@rm.dk

Torben Holm
Tlf.: 2921 7745
Mail: torbho@rm.dk