Her kan du læse mere om, hvad det vil sige, at være vært. Værtsrollen er både spændende og givende, og værten er en vigtig del af en LEV LIVET-gruppe.

Værter er ofte tidligere deltagere, men det er også muligt at blive vært uden at have deltaget i et LEV LIVET-forløb. Alle værter bliver klædt på til opgaven gennem et værtskursus.

På værtskurset har de kommende værter også mulighed for at melde sig til et netværk med de andre værter i lokalområdet. På den måde kan I mødes og dele jeres erfaringer med at være vært og støtte hinanden.

Hvad indebærer rollen som vært? 

Som vært har du tre opgaver: du skal 1) holde styr på det praktiske, såsom at planlægge datoer og holde tiden på træffene, 2) skabe en god og inkluderende stemning i gruppen, og 3) sørge for, at I arbejder med forbedringscirklen, som er en metode til at arbejde med at indføre konkrete ændringer i hverdagen. Som vært er du selv en del af gruppen, og arbejder derfor også med at forbedre din egen livskvalitet og sundhed ligesom de andre deltagere i gruppen.

For at et LEV LIVET-forløb kan gennemføres er der nogle praktiske opgaver, der skal varetages. Disse omhandler at planlægge og afholde træffene. Helt overordnet, skal det besluttes på hvilke datoer træffene skal afholdes, og det kan være godt at sørge for, at der er kaffe og te til deltagerne. Derudover har I ofte meget at nå på træffene, hvilket betyder, at du som vært skal sørge for, at I når igennem de planlagte emner, og at alle får taletid.  

Det er vigtigt, at der er en god og rummelig stemning på træffene, så deltagerne føler sig trygge ved hinanden. Som vært kan du hjælpe til at skabe denne stemning, ved selv at være rummelig og nysgerrig på andres liv, og ved eksempelvis at tage imod hver enkelt deltager, når de ankommer til træffet, så alle føler sig velkomne.

På værtskurset lærer du at bruge forbedringscirklen, som er udgangspunktet for jeres arbejde med at skabe forandringer i jeres liv. Du skal ikke være ekspert på, hvilken type målsætninger og ændringer deltagerne planlægger, men du må gerne holde fokus på, at arbejder i de faser, som indgår i forbedringscirklen. I arbejdshæftet – som alle deltagere får – har vi beskrevet, hvordan det er muligt at arbejde med forbedringscirklen til hvert emne.

Man kan også vælge at være to værter, der deles om en gruppe. På denne måde bliver gruppen mere modstandsdygtig overfor sygdom. En anden fordel kan være, at I deler ansvaret med hinanden. Hvis I gerne vil være to værter, er det en god ide, at I på forhånd får afstemt jeres forventninger til, hvordan I deler opgaverne imellem jer.

Samarbejde med kommunen

Kommunen er en vigtig samarbejdspartner i LEV LIVET. Som vært bliver du tilknyttet en lokal koordinator, der kan hjælpe dig med:

  • at finde lokaler til jeres træf
  • at rekruttere deltagere til din gruppe
  • at være en støtte, hvis du har behov for dette under forløbet.

Kontakt din lokale koordinator for at høre mere om, hvordan netop jeres samarbejde kan fungere.

Hvis der ikke er tilknyttet en lokal koordinator fra din kommune kan du i stedet kontakte René Buch Nielsen, DEFACTUM, Region Midtjylland, på mail rennie@rm.dk eller tlf: 2046 3242. Hvis din kommune allerede har indført LEV LIVET-grupper, kan du finde kontaktoplysninger på dem under fanen kontakt, der findes ude i venstre side.

Din LEV LIVET-gruppe

Som udgangspunkt er det din lokale koordinator, der står for at rekruttere medlemmer til din gruppe, men hvis du selv har lyst til at samle deltagere er du meget velkommen!

Her er nogle ideer til, hvor du kan rekruttere deltagere:

  • Blandt familie, venner og bekendte
  • Fra organisationer og foreninger
  • Annoncer i lokalavisen
  • Facebook-opslag
  • Opslag på lokalcentre, biblioteker, i boligforeninger eller lignende

Hvis man har et ønske om det i gruppen, kan man forsøge at få en oplægsholder til at komme og fortælle om mad, fysisk aktivitet eller et andet emne, I gerne vil arbejde med i jeres gruppe. På værtskurset har I mulighed for at blive klædt på til at søge om penge til den slags aktiviteter i gruppen. Hvis man har mod på det, kan man også forhøre sig i sit netværk eller lokalmiljø. I Aarhus har en vært eksempelvis spurgt Diætist og Sundhedshuset, om de ville komme og holde et oplæg om gode kostvaner for seniorer. Det ville de gerne og der kom en diætist og holdt et oplæg med efterfølgende mulighed for spørgsmål og diskussioner.