LEV LIVET er et koncept, der er udbredt med succes i Sverige og Norge, hvor grupper af ældre arbejder systematisk med at ændre deres vaner, for at forbedre deres sundhed og livsglæde. Konceptets udgangspunkt er forbedringsmodellen, men i en tilpasset form, der giver mulighed for at arbejde systematisk med at bryde indlærte mønstre, blive bevidst om forbedringsmuligheder og arbejde på forandringer i eget liv. Livsområderne der arbejdes med er: fysisk aktivitet, mad og drikke, sikkerhed og tryghed samt sociale netværk. Samspillet mellem netop disse temaer er defineret som vigtige for en aktiv aldring af WHO.

DEFACTUM, Region Midtjylland, har med støtte fra TrygFonden og i samarbejde med Odder, Aarhus og Favrskov kommuner, Danske Seniorer, Folkenetværket i Aarhus, Senior TV, Frivilligcenter Odder, Klostercafeen og FUAM taget initiativ til at afprøve konceptet i Danmark. På baggrund af et pilotforløb er materialet og konceptet blev tilpasset til en dansk kontekst.

Startskuddet i 2016

Den 18. januar 2016 afholdt DEFACTUM et åbent møde på Lokalcenter Møllestien i Aarhus. Her kunne sundhedspersonale, kommunale ledere, efterlønnere og pensionister få et større kendskab til konceptet, og høre om erfaringer med implementering og evaluering af konceptet i Sverige og Norge.

Der var oplæg ved;

  • Passion for livet i Sverige af Lars Stenbäck, Elsa Ask og Susanne Lundblad
  • Lyst på Livet i Norge af Trulte Konsmo, Michael de Vibe, Gro Ramsted og Liv Loven

Afslutningsvis var der opsamling og diskussion om Passion for livets muligheder i Danmark.

Ved mødets afslutning tilkendegav flere deltagere, at de var interesserede i et videre arbejde med at afprøve konceptet i en dansk kontekst.

Du kan se oplæg fra dagen med slides om resultater fra den norske evaluering af konceptet her.

Passion for livet i Sverige

Lyst på Livet i Norge 

Pilotgruppe og udbredelse

I 2017 blev der afholdt et pilotforløb for 15 seniorer fra Aarhus, Odder og Favrskov kommuner. På baggrund af dette forløb er LEV LIVET-konceptet blevet tilpasset en dansk kontekst, og i januar 2018 blev det første værtskursus afholdt, hvor kommende værter for LEV LIVET-forløb blev introduceret til konceptet og til rollen som vært.