DEFACTUM, Region Midtjylland har med støtte fra TrygFonden og i samarbejde med Odder, Aarhus og Favrskov kommuner, Danske Seniorer, Folkenetværket i Aarhus, Senior TV, Frivilligcenter Odder, Klostercafeen og FUAM taget initiativ til at afprøve LEV LIVET i Danmark.

Pilotprojektet har været afholdt i perioden maj 2017 til juni 2019. Pt. er der ingen igangværende LEV LIVET-forløb, men alle materialer er tilgængelige for at starte LEV LIVET-forløb.

Læs formidlingsrapporten er under udarbejdelse, og vil blive tilgængelig her på siden i løbet af september 2019.

Hvad er LEV LIVET - veje til sundhed og livsglæde?

LEV LIVET er en mulighed for at træffe andre seniorer i mindre grupper og arbejde med dine vaner og mønstre i hverdagen. I LEV LIVET kan du bygge bro mellem det, du ved, er gode vaner og den måde, som du rent faktisk lever på.

Ved hjælp af en enkel metode kan du afprøve nye vaner i dit liv og vurdere, om de virker.

Gennem dialog og udveksling af erfaringer i gruppen kan I hver især blive mere bevidste i forhold til, om der er noget I vil forandre i jeres liv. Du opstiller selv dine målsætninger, og planlægger hvilke konkrete ændringer du vil arbejde på at indføre i din hverdag inden gruppen mødes igen.

På næste træf deler I jeres erfaringer, og du kan herefter vurdere, om du vil justere eller opretholde de nye vaner i dit liv.

En gruppe mødes som regel seks gange med ca. en måneds mellemrum.

Som deltager får du mulighed for at blive uddannet som vært og stå for tilsvarende forløb for andre seniorer.

Formålet med et LEV LIVET-forløb er, at du finder dine egne veje til sundhed og livsglæde, så du kan leve det bedst mulige liv, hele livet.

Arbejdsformen, der benyttes i LEV LIVET, kendes fra England, Norge og Sverige.

Filmen nedenfor er produceret af Senior TV og omhandler det første pilotforløb med LEV LIVET, der blev gennemført i Danmark i 2017. Den varer ca. 12 minutter.

Billedet viser ældre mennesker siddende ved borde. Billedet er et link til en You-Tube-video fra første pilotforløb i LEV LIVET fra 2017.

I fanen ude til venstre findes yderligere information om projektet.

Ønsker du allerede nu at høre mere om muligheden for selv at blive en del af LEV LIVET, kan du under fanen Kontakt finde en liste over de kommuner, der har lokale koordinatorer tilknyttet. Findes din kommune ikke på listen, kan du kontakte René Buch Nielsen fra DEFACTUM, Region Midtjylland, på mail rennie@rm.dk eller tlf: 2046 3242.