DEFACTUM har siden foråret 2018 arbejdet på at udvikle et redskab, der kan bruges til lokal systematisk datadrevet og tidstro opfølgning på de overordnede formål med PAL.

Redskabet er udviklet med udgangspunkt i den monitoreringstankegang som er indlejret i IHI's forbedringsmodel: data skal kunne bruges lokalt og følges over tid. Redskabet skal derfor ses som et supplement til de årlige målinger i LUP'en.

Fokus på udbytte

Det udviklede redskab indeholder primært resultatindikatorer, dvs. om ordningen giver det forventede udbytte. Dette skyldes to ting: for det første, at det ikke nødvendigvis er konstruktivt at lave tværgå-ende procesindikatorer, da de specifikke PAL-relaterede processer varierer på tværs af afdelinger. For det andet er redskabet baseret på spørgeskemabe-svarelser fra patienter. 

 

Læs vores notat om PAL indikatorer

DEFACTUM søger testafdelinger

Vi søger lige nu afdelinger, der kunne tænke sig at afprøve PAL-måleredskabet. Kontaks os, hvis I kunne tænke jer at afprøve dem.