Udvalgte indikatorer til at måle graden af patientinddragelse

 • Sundhedspersonalet spurgte ind til mine egne erfaringer med min sygdom/tilstand. 
 • Jeg fik talt med sundhedspersonalet om de spørgsmål eller bekymringer, jeg havde.  
 • Sundhedspersonalet opfordrede mig til at stille spørgsmål eller tale om bekymringer. 
 • Jeg var med på råd, når der blev truffet beslutninger om det, der skulle ske.
 • Jeg har i passende omfang haft samtaler med sundhedspersonalet om, hvordan jeg bedst håndterer min sygdom/tilstand. 

Svarskala: "Slet ikke", "I mindre grad", "I nogen grad", "I høj grad", "I meget høj grad"

Alle spørgsmål til at vurdere graden af patientinddragelse

 • Kontakt til personalet
  • Det var tydeligt for mig, at nogle blandt sundhedspersonalet havde et særligt ansvar i forhold til mig
  • Jeg har oplevet at møde en eller flere sundhedspersoner, jeg ikke havde tillid til
  • Læger lyttede med interesse, når jeg sagde noget
  • Jeg oplevede, at jeg mødte for mange forskellige ansatte i mit forløb
 • Udveksling af information
  • Jeg har fået den information, jeg havde behov for
  • Sundhedspersonalet spurgte ind til mine egne erfaringer med min sygdom/tilstand
  • Sundhedspersonalet brugte et sprog, som var til at forstå (ikke fagsprog, men forståeligt dansk)
  • Der var overensstemmelse mellem det, jeg fik at vide af forskellige sundhedspersoner
 • Støtte til at klare sygdom
  • Jeg fik den menneskelige støtte, jeg havde brug for fra sundhedspersonalet i min kontakt med hospitalet
  • Jeg fik talt med sundhedspersonalet om de spørgsmål eller bekymringer, jeg havde 
  • Der var nærvær i mine samtaler med sundhedspersonalet
  • Der var ro/privathed omkring mine samtaler med sundhedspersonalet
 • Håndtering af usikkerhed
  • Jeg fik information om virkning og bivirkninger ved den medicin/behandling jeg fik/får
  • Jeg er blevet oplyst om, hvor jeg kunne henvende mig, hvis jeg skulle blive i tvivl om noget
  • Sundhedspersonalet opfordrede mig til at stille spørgsmål eller tale om bekymringer
  • Sundhedspersonalet viste interesse for, hvordan jeg ønskede, at mine pårørende skulle indgå i mit forløb
 • Støtte til at træffe beslutninger
  • Jeg var med på råd, når der blev truffet beslutninger om det, der skulle ske
  • Sundhedspersonalet oplyste mig om de undersøgelses-/behandlingsmuligheder der var (før jeg modtog min undersøgelse/behandling)
  • Sundhedspersonalet gik op i at forstå det, der betød mest for mig
  • Sundhedspersonalet gav mine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om min undersøgelse/behandling (med mit samtykke)
 • Klare sig selv
  • Jeg har i passende omfang haft samtaler med sundhedspersonalet om, hvordan jeg selv bedst håndterer min sygdom/tilstand
  • Jeg blev informeret om, hvilke symptomer jeg skal være opmærksom på
  • Hospitalets forventninger til min egen indsats i hverdagen er realistiske (træning, levevis etc.)

Svarskala: "Slet ikke", "I mindre grad", "I nogen grad", "I høj grad", "I meget høj grad"