Organisationsskemaet er udvilket som et selvudviklingsredskab man bruger på afdelingen til at reflektere over hvordan man arbejde med patientinddragelse.

Det indeholder kvalitative spørgsmål, der afspejler daglig praksis og udviklingsplaner. 

Udfyldes af ledelsen og diskuteres/justeres efter drøftelse med brugerråd og/eller MED-udvalg.