Det korte skema er til, hvis man gerne vil gøre det så nemt og hurtigt som muligt for patienterne at svare. Det er specielt velegnet til situationer, hvor patienten ikke har meget tid. 

Spørgeskemaet er bygget op omkring de anbefalede indikatorer på patientinddragelse. Der er tilføjet et kommentarfelt, enkelte baggrundsvariable og et spørgsmål om overordnet tilfredshed.