• Krav:
  • I skal oprettes i SurveyXact og selv være i stand til at redigere spørgeskemaer i SurveyXact. 
  • I skal selv stå for uddeling
 • Spørgeskema: Tilpas selv de to standardskemaer. 
 • Kontakt: I kontakter patienten på afdelingen
 • Indsamling: Udleveret iPad, patientens egen pc/iPad/smartphone, papir etc.
 • Rapportering: Tilgængelig på nettet med det samme, med benchmark til regionsgennemsnit

Kom i gang

 1. Få oprettet en bruger i SurveyXact 
 2. Kontakt DEFACTUM 
 3. Vi opretter jer med et af standardskemaerne
 4. Modtag et link/breve til patienterne
 5. Indsaml  med en iPad eller ved at give patienterne et postkort 
 6. Se resultaterne løbende på nettet

Når du kontakter os, skal du bare vælge om du vil have det korte eller det lange skema og hvordan du gerne vil uddele.

Det korte skema indeholder 5 spørgsmål som er gode til at måle graden af patientinddragelse som patienterne oplever, og enkelte baggrundsvariable.

Se skema i SurveyXact

Se eksempel på den dynamiske rapport

Det korte standardskema

Måler:

 • Graden af patientinddragelse (5 spørgsmål)
 • Baggrundsspørgsmål (2 spørgsmål)

Klik her for at se mere

Det udvidede standardskema

Måler:

 • Graden af patientinddragelse (x spørgsmål)
 • Patientens udbytte (1 multipel choice spørgsmål)
 • Patientens overordnede tilfredshed (x spørgsmål)
 • Hvad mener patienterne der bør prioriteres (1 multiple choice spørgsmål)
 • De centrale baggrundsspørgsmål

Klik her for at se mere

Kontakt os - så vil vi hjælpe jer