Nemt i gang med et begrænset ressourceforbrug

 • Krav:
  • I skal selv stå for uddeling
 • Spørgeskema: Vælg mellem de 2 standardskemaer
 • Kontakt: I kontakter patienten på afdelingen
 • Indsamling: Udleveret iPad eller patientens egen pc/iPad/smartphone
 • Rapportering: Tilgængelig på nettet med det samme, med benchmark til regionsgennemsnit

Sådan gør du

 1. Kontakt DEFACTUM 
 2. Vi opretter jer med et af standardskemaerne
 3. Modtag et link/breve til patienterne
 4. Indsaml ved hjælp af en af de to indsamlingsmetoder
 5. Se resultaterne løbende på nettet

Når du kontakter os, skal du bare vælge om du vil have det korte eller det lange skema og hvordan du gerne vil uddele.

Hvis I senere finder ud af, at I gerne vil tilføje spørgsmål eller på andre måder tilpasse undersøgelsen, så kan I uden videre blive flyttet til model 2, hvor I selv har mulighed for at tilpasse meget.

Det korte skema indeholder 5 spørgsmål som er gode til at måle graden af patientinddragelse som patienterne oplever, og enkelte baggrundsvariable.

Se eksempel på den dynamiske rapport

Det korte standardskema

Måler:

 • Graden af patientinddragelse (5 spørgsmål)
 • Baggrundsspørgsmål (2 spørgsmål)

Klik her for at se mere

Det udvidede standardskema

Måler:

 • Graden af patientinddragelse (x spørgsmål)
 • Patientens udbytte (1 multipel choice spørgsmål)
 • Patientens overordnede tilfredshed (x spørgsmål)
 • Hvad mener patienterne der bør prioriteres (1 multiple choice spørgsmål)
 • De centrale baggrundsspørgsmål

Klik her for at se mere