Regionerne og Sundhedsstyrelsen har fået lavet en film, der primært henvender sig til unge. Filmen er tiltænkt Facebook, men den kan også bruges på skærme ved gymnasier, erhvervsskoler, biblioteker, busser, borgerservice, praktiserende læger m.v.

Du er meget velkommen til at dele eller downloade filmen til jeres platforme. Den er til fri afbenyttelse: 

Film i Dropbox

Link til Youtube

Link til Facebook 

Vi har også lavet plakater til fri afbenyttelse. De er tænkt til gymnasier, erhvervsskoler, biblioteker, busser, ældreboliger, almennyttige boligbyggerier, borgerservice, hospitaler, praktiserende læger osv.

Særligt unge, ældre og personer med anden etnisk baggrund end dansk svarer i væsentlig mindre grad end gennemsnittet, og derfor har vi udarbejdet plakater, der er målrettet mod disse målgrupper.

Alle plakaterne kan dog bruges til de fleste målgrupper, men særligt de tre første plakater har bred appel: 

Alle: Familien

Alle: Kanoturen

Alle: Skiferien

Unge kvinder: Alene

Unge mænd: Koncert

Ældre: Havet

Etniciteter: Nærvær