Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2017. Undersøgelsen belyser sundhed, sygdom og trivsel blandt borgere i Region Midtjylland i alderen fra 16 år og op. I februar 2017 blev der udsendt et spørgeskema til 52.000 tilfældigt udvalgte borgere.

Respondenter og svarprocent 2017

32.400 deltog i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 62. De mange oplysninger om borgernes sundhed vil i de kommende år blive brugt i såvel den praktiske tilrettelæggelse af sundhedsarbejde som til forskning, der kan bidrage til af forbedre folkesundheden. 

Rapport 2017

Hvis du er interesseret i "Hvordan har du det? 2017 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner", kan du finde den her

Om konferencen og materialet fra 2017-undersøgelsen.