Hvordan har du det? 2013-sundhedsprofil for regioner og kommuner. Udviklingen fra 2006-2010-2013.

Rygning
Alkohol
Fysisk aktivitet
Kost
Overvægt
Fysisk og mental sundhed
Kronisk sygdom og multisygdom
De unges sundhed