Sundhedsprofilen 2013 blev præsenteret på en konference den 13. marts 2014 på Papirfabrikken i Silkeborg. 

Bind 1 - Hovedrapport 2013

Bind 2 - Udviklingen 2006-2010-2013

Du kan finde oplæg, filmklip og meget mere i menuen til venstre.  

Temaer fra konferencen

  • Hænger sundhed og beskæftigelse sammen?
  • Fortsætter fedmeepidemien?
  • Øges den sociale ulighed i sundhed?
  • Hvordan går det med de unges rygevaner?
  • Bliver der stadig flere multisyge?
  • Hvordan fordeler sundheden sig i de 19 kommuner?

Målgruppe for konferencen

Resultaterne fra Hvordan har du det? er et vigtigt grundlag, når sundhedspolitikker for region og kommuner udformes. Konferencen henvendte sig derfor både til sundhedsfaglige medarbejdere og til beslutningstagere på det sundhedspolitiske område. Alle interesserede er velkomne.

Program

Det endelige program
Praktiske informationer

Specielt for praktiserende læger

Konferencen var godkendt af Efteruddannelsesfonden for almen praksis med ativitetsnummer 14-11-4-7. Det var derfor muligt for praktiserende læger at søge refusion til at deltage i konferencen. Du kan finde vejledningen her.

Læs mere om Hvordan har du det?