Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2013. Undersøgelsen belyser sundhed, sygdom og trivsel blandt borgere i Region Midtjylland i alderen fra 16 år og op. I slutningen af januar 2013 blev der udsendt et spørgeskema til 54.300 tilfældigt udvalgte borgere.

Respondenter og svarprocent
33.285 deltog i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 61. De mange oplysninger om borgernes sundhed vil i de kommende år blive brugt i såvel den praktiske tilrettelæggelse af sundhedsarbejde som til forskning, der kan bidrage til af forbedre forkesundheden. 

Fakta om undersøgelsen
Ønsker du uddybende informationer om baggrunden for undersøgelsen, kan du læse mere i dette faktaark

Rapport 2013
Hvis du er interesseret i "Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner" kan du finde den her. 

Om konferencen og materialet fra 2013-undersøgelsen.